Afbeelding voor Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

Praten over de late fase of het levenseinde is voor zowel mensen met parkinson, hun naasten, als zorgverleners niet makkelijk. Maar juist in deze fase is zorg op maat heel belangrijk en is het nodig om wensen en behoeften te bespreken. Vanuit ParkinsonSupport, het project dat als doel heeft de parkinsonzorg in de late fase te verbeteren, is een gesprekshulp voor mensen met parkinson en naasten ontwikkeld. Deze helpt door informatie en voorbeeldvragen het gesprek aan te gaan. U downloadt de gesprekshulp op de website van de Parkinson Vereniging.