Grootschalig onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Vandaag verschijnt in de pers dat Radboudumc, Radboud
Universiteit, ParkinsonNet en life science bedrijf Verily de handen
ineen slaan voor een betere toekomst voor mensen met parkinson. De
partijen starten in een publiek-private samenwerking een onderzoek
onder 650 mensen met parkinson, om de symptomen en het verloop van
de ziekte gedurende een periode van twee jaar nauwkeurig te
bestuderen. Het doel van de studie is om op individueel niveau te
kijken naar de oorzaak van de ziekte en naar het verloop ervan. De
onderzoekers verwachten daarmee een basis te leggen voor nieuwe
behandelingen die helemaal op ieder individu kunnen worden
toegesneden. Het onderzoek maakt gebruik van state-of-the-art
technieken, zoals geavanceerde moleculaire analyses, hersenscans en
het gebruik van draagbare sensoren die verschillende soorten
gegevens in de thuissituatie kunnen meten, zoals hartfuncties en
het activiteitenniveau. Dit maakt een diepgaande analyse en
karakterisering van de ziekte mogelijk.

De rol van ParkinsonNet
De unieke infrastructuur van het landelijke ParkinsonNet
ondersteunt het onderzoek. Dit betekent dat ParkinsonNet via haar
communicatiekanalen haar aangesloten zorgverleners en patiënten op
de hoogte houdt van het onderzoek en de recruitment van patiënten.
Op die manier hopen we dat het onderzoek meer bekend raakt onder
patiënten, wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op zowel de
werving als het onderzoek zelf. Onze aangesloten zorgverleners
profiteren als eerste van nieuwe kennis die we opdoen uit het
onderzoek. Daarnaast wordt in samenwerking met de Parkinson
Vereniging een speciaal educatieprogramma voor patiënten
opgezet. 

Meer weten?
Lees dan het volledige persbericht van het Radboudumc of
NOS voor meer achtergrondinformatie: 

http://nieuws.radboudumc.nl/grootschalig-onderzoek-naar-de-ziekte-van-parkinson/

http://nos.nl/artikel/2135155-big-data-onderzoek-naar-parkinson-met-respect-voor-privacy.html