Het beste idee voor Parkinsonpatiënten

 

Stimuleringsprijs Prinses Beatrix Fonds uitgereikt aan
ParkinsonNet Thuis

 

Op zaterdag 9 april ontving Dr. Arthur Korten, neuroloog in het
Laurentius Ziekenhuis in Roermond, de Stimuleringsprijs van het
Prinses Beatrix Fonds. Hij kreeg de prijs van € 10.000,- voor de
ontwikkeling van ‘ParkinsonNet Thuis’ uit handen van Laetitia
Griffith, voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds. Bij dit project
worden parkinsonpatiënten  proactief in de thuissituatie
gescreend door een fysiotherapeut, ergotherapeut en een logopedist.
De stimuleringsprijs is een initiatief van het Prinses Beatrix
Fonds en werd in samenwerking met de Parkinson Vereniging
georganiseerd.

 

Jury looft vernieuwende structuur

De jury heeft gekozen voor ‘ParkinsonNet Thuis’ omdat het
project duidelijk gericht is op een verbetering van de zorg. De
structuur is vernieuwend omdat de patiënt door de verschillende
therapeuten (fysio-, ergo- en logo) in de eigen leefomgeving wordt
gescreend. Dit levert veel nuttige informatie op, waardoor de
behandeling beter afgestemd kan worden op de patiënt. Daarnaast zal
met deze aanpak het aantal patiënten, dat daadwerkelijk gezien
wordt door deze therapeuten, toenemen. Het project kan bovendien
aansluiten op de landelijke structuur van het bestaande
ParkinsonNet. Indien deze manier van screenen meerwaarde blijkt te
hebben, kan het via dit netwerk ook landelijk uitgerold worden. De
jury vertrouwt erop dat ook de inbreng van patiënten wordt
meegenomen bij de concrete inrichting van het ‘ParkinsonNet
thuis’.

 

Verbetering van zorg stimuleren

De Stimuleringsprijs van het Prinses Beatrix Fonds is bedoeld om
de verbetering van zorg te stimuleren. Uit veertien inzendingen
werd het winnende project ‘ParkinsonNet Thuis’ gekozen.

De jury die de ideeën heeft beoordeeld bestond uit:

– De heer Melendez, patiëntambassadeur Parkinson van het Prinses
Beatrix Fonds;

– De heer De Ruijter, directeur van het Prinses Beatrix
Fonds;

– De heer Struiksma, bestuurslid van de Parkinson
Vereniging;

– Mevrouw Sturkenboom, ergotherapeut;

– De heer Tissingh, neuroloog;

– Mevrouw Tulp, Parkinson Verpleegkundige.

De prijs werd beschikbaar gesteld door healthcare bedrijf
Abbott.

———————————————————————————

 

http://www.prinsesbeatrixfonds.nl/