Informatiebijeenkomst Deventer Ziekenhuis

Informatiebijeenkomst Deventer Ziekenhuis, 23 maart
2012

Op vrijdag 23 maart heeft ParkinsonNet Deventer en de
Parkinsonvereniging een informatieve middag georganiseerd voor
mensen met de ziekte van Parkinson, familie en andere
geïnteresseerden.

De belangstelling voor deze  bijeenkomst, die werd gehouden
in het Deventer Ziekenhuis, was  overweldigend en daarom wordt
er nog een extra  bijeenkomst georganiseerd op 22  juni.
Hiervoor kan men zich aanmelden per email;
w.vandijk@carinova.nl

Tijdens de presentaties van ondermeer de neuroloog , psycholoog
en Parkinson-verpleegkundige werd ondermeer stil gestaan bij de
verschillende behandelwijzen en de gevolgen van Parkinson op de
directe omgeving.

Daarna konden de deelnemers tijdens workshops de toegevoegde
waarde van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zien en
ervaren.

In de pauze en na afloop was er gelegenheid tot het nuttigen van
een drankje en was er een kleine informatiemarkt met  o.a. een
diëtist.

Ter  afsluiting zong Wim Grondhuis een persoonlijk lied
over zijn ervaringen met de ziekte van Parkinson waarmee hij de
zaal ontroerde.

Zowel  de deelnemers alsook de organisatie kijken voldaan
terug op deze mooie middag.