Volg ParkinsonNet

InVoorZorg

               Park Net -logo +payoff            InVoorZorg

ParkinsonNet is In voor zorg!

ParkinsonNet en In voor zorg! werken binnen een In voor zorg-traject samen aan het verbeteren van de  langdurige zorg voor parkinsonpatiënten. De focus van ParkinsonNet is tot nu toe vooral gericht op zorgverleners die worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Professionals voor wie de zorg vooral uit de AWBZ wordt gefinancierd zijn tot op heden nauwelijks aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit ondanks het feit dat veel parkinsonpatiënten gebruik maken van AWBZ gefinancierde zorg. Het  ontbreken van AWBZ  zorg binnen ParkinsonNet was tot op heden dan ook een serieuze tekortkoming omdat hierdoor continuïteit in de zorg wordt onderbroken.

ParkinsonNet zal in 2013 en 2014 met In voor zorg! samenwerken aan een betere verbinding met AWBZ gefinancierde organisaties. Concreet doel is om in die periode de aanpak van het ParkinsonNet te verbreden naar de AWBZ gefinancierde organisaties in de regio Zuid Gelderland. Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan in Zuid Gelderland wordt een model opgesteld voor andere regionale netwerken in Nederland. Tijdens dit In voor zorg-traject zal specifiek worden gekeken naar de mogelijkheden van ontschotting van de financiering van zorg voor parkinsonpatiënten.

ParkinsonNet

Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen. De netwerken zijn geconcentreerd rond één of meerdere maatschappen Neurologie van de regionale en academische ziekenhuizen. Inmiddels zijn al 2.257 in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet. Uit meerdere analyses is gebleken dat de aanpak van ParkinsonNet de zorg kwalitatief beter maakt, dat het aantal ziektecomplicaties aanmerkelijk afneemt, en dat de Parkinson zorg veel doelmatiger wordt, met een jaarlijkse kostenbesparing die kan oplopen tot 20 miljoen euro. De verwachting is dat deze kostenbesparing nog veel aanzienlijker kan worden als ook de AWBZ zorg betrokken wordt bij ParkinsonNet, omdat een groot deel van de  Parkinson zorgkosten in de AWBZ vallen.

In voor zorg!

Het programma In voor zorg!ondersteunt honderden organisaties in de langdurige zorg bij het inrichten van toekomstbestendige werkprocessen. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject.In voor zorg!is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

 

 

                               

Zorgzoeker