Koninklijk bezoek tijdens jubileumcongres ParkinsonNet

Op vrijdag 21 november
brengt Zijne Majesteit Koning Willem Alexander een bezoek aan het
tiende ParkinsonNet congres, een landelijke bijeenkomst voor
parkinson zorgverleners. Tijdens het bezoek gaat de Koning in
gesprek met zorgverleners en patiënten en maakt hij kennis met de
innovatieve zorgconcepten van ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk
netwerk gericht op het optimaliseren van de zorg voor
parkinsonpatiënten in heel Nederland. Onderzoek heeft aangetoond
dat het ParkinsonNet-model de kwaliteit van zorg verbetert,
ziektecomplicaties tegengaat (onder andere een halvering van het
aantal heupfracturen), het aantal ziekenhuisopnames vermindert en
zorgt voor een significante verbetering van de betaalbaarheid van
de zorg. In Nederland heeft dit al geleid tot een kostenbesparing
van zo’n € 20 miljoen per jaar.
 

Ontwerpen van zorg

Bij ParkinsonNet zijn patiënten
vanaf het begin nauw betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van
de zorg. Zo dragen ze bij aan continue feedback en verbetering van
het netwerk. Online netwerken zorgen daarnaast voor continue
informatievoorziening, stellen zorgverleners en patiënten in staat
om de zorg beter te kunnen managen en faciliteren coördinatie van
zorg tussen de verschillende zorgverleners. Ook worden
zorgverleners geschoold in het gebruik van richtlijnen en wordt
samenwerking en communicatie tussen de aangesloten professionals
gestimuleerd en ondersteund.

Jubileumcongres

Het ParkinsonNet congres wordt
jaarlijks georganiseerd voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn
in de ziekte van Parkinson. Dit jaar staat in het teken van het
tienjarig bestaan, met als thema: ‘De toekomst van de zorg is al
begonnen’. Het congres biedt een combinatie van plenaire lezingen
en 17 workshops, toegespitst op de ziekte van Parkinson. Zowel
nationale als internationale topsprekers delen hun de laatste
inzichten rondom de ziekte.
 

Voor het volledige programma zie: www.parkinsonnet.nl/congres/programma.

Zijne Majesteit is aanwezig tijdens
een deel van het middagprogramma. Dit ziet er als volgt
uit:

Programma:
 

14:00 uur

Aankomst en ontvangst Beatrix Theater te Utrecht

14:05 tot 14:35 uur

Innovatietour ‘De zorg van de
toekomst is al begonnen’: Zijne Majesteit krijgt een rondleiding
langs een aantal innovatieve zorgconcepten binnen het zorghuis van
de toekomst, waarin mensen met parkinson de regie kunnen nemen over
hun eigen ziekte en gezondheid.

14:35 tot 14:55 uur

Gesprek met vertegenwoordigers van patiënten- en
beroepsorganisaties

14:55 tot 15:30 uur

Plenair programma in het Beatrix Theater met 1.500
ParkinsonNet zorgverleners. Prof. dr. Bas Bloem en dr. Marten
Munneke ontvouwen daar de toekomstplannen van ParkinsonNet.

 
> Bezoek de ParkinsonNet congres website

Het programma is uitsluitend bedoeld voor ParkinsonNet
zorgverleners. Vertengenwoordigers van de media zijn welkom tijdens
het congres. U dient zich hiervoor aan te melden bij persvoorlichting@radboudumc.nl.