Afbeelding voor Lancering animatie ‘Ziekte van Parkinson’

Lancering animatie ‘Ziekte van Parkinson’

Wist u dat… één op de vier Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Dat zijn ongeveer 4,4 miljoen mensen. Ze zijn laaggeletterd, hebben beperkte digitale vaardigheden of een migratieachtergrond die het moeilijk maakt om de zorg en zorgverleners te begrijpen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ervaren daardoor minder goede kwaliteit van zorg, hebben soms slechtere gezondheidsuitkomsten en zelfs een kortere levensverwachting.

Tijd voor actie dus. Tijdens de werkconferentie diversiteit die 24 november plaatsvond op initiatief van de Parkinson Alliantie dachten we samen na over de vraag: ‘Hoe maken we parkinsonzorg toegankelijk voor iedereen?’

De nieuwe animatie die logopedist Homeyra Saiid presenteerde, is een prachtig voorbeeld. Homeyra: “We leggen met eenvoudige beelden uit wat parkinson is en wat de ziekte betekent. De animatie is zo gemaakt dat iedereen zich erin kan herkennen. De voice over is nu nog in het Nederlands maar we willen hem in meerdere talen maken.”

Homeyra zet zich in voor mensen met een migratieachtergrond of taalproblemen en ontving daarvoor in 2021 een Parkinson Lintje. Van het geldbedrag dat hieraan is verbonden en een subsidie van ParkinsonNL maakte ze deze animatie.