Lidy Tinselboer geridderd

10 september 2010 – Bij haar afscheid op 10 september is
parkinsonverpleegkundige Lidy Tinselboer op initiatief van de
landelijke werkgroep parkinsonverpleegkundigen van de Nederlandse
Vereniging van Neuroverpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN)
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de
koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hannie
Kunst voor haar verdiensten voor parkinsonverpleegkundigen en
parkinsonpatiënten.

Lidy Tinselboer is in 1971 in dienst getreden van het UMC
Radboud. Sinds 1996 is zij Parkinsonverpleegkundige. Zij is één van
de pioniers die het vak parkinsonverpleegkundige vorm en inhoud
heeft gegeven. Dankzij haar inzet staan er inmiddels in Nederland
zo’n 140 parkinsonverpleegkundigen geregistreerd en hun aantal
groeit nog steeds. Voor parkinsonverpleegkundigen heeft zij een
basis- en vervolgcursus ontwikkeld.

Lidy Tinselboer is verder de initiator en motor achter het
project ‘Richtlijn verpleging en verzorging van mensen met de
ziekte van Parkinson (2003)’. Deze richtlijn is nog steeds actueel
en is ook op internationaal niveau een voorbeeld van zorginnovatie.
Ook is zij medeauteur van verschillende boeken en artikelen over
mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast is Tinselboer
medeoprichter van veel nationale en internationale netwerken,
bijvoorbeeld de European Association for Neurosciences Nurses. Zij
is lid van de adviesgroep Parkinson Advies Zorg van de Parkinson
Vereniging.

Sinds 1992 is Lidy Tinselboer bestuurslid van de V&VN. Zij
heeft deze vereniging omgevormd tot een actieve beroepsvereniging
met 500 leden. In 1999 heeft zij de landelijke werkgroep
parkinsonverpleegkundigen (140 leden) opgericht en is daar de
voorzitter van.

 

Lees hier een interview met Lidy Tinselboer
(met dank aan De Radbode)

 

Bekijk
hier het programma van het afscheidssymposium