Multidisciplinaire richtlijn

 

Binnen het programma ‘Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg’
(KKCZ) van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en
Zorginnovatie (ZonMw) is een subsidie toegekend om op innovatieve
wijze een brede multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van
Parkinson te ontwikkelen, gericht op de diagnostiek, therapie en
netwerkzorg. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren 21
beroepsverenigingen betrokken. Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel
patiënten met de ziekte van Parkinson in alle fasen van de ziekte
optimaal te laten functioneren. In de richtlijn wordt aangegeven
hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate
diagnostiek, een op de individuele patiënt afgestemde behandeling
en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale
rol voor de patiënt. De richtlijn is in eerste instantie bedoeld
voor zorgverleners uit alle medische en niet-medische
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling
en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson. Bovendien
is de richtlijn informatief voor patiënten en hun naaste omgeving,
overige zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen), zorgverzekeraars,
de farmaceutische industrie, gezondheidseconomen en beleidsmakers.
De firma GlaxoSmithKline heeft ervoor gezorgd dat alle 1200
deelnemers aan het jaarcongres gratis een exemplaar van
de richtlijn konden meenemen.

Klik hier voor
een digitale versie van de richtlijn