Volg ParkinsonNet

Mijn P@rkinsonZorg

MijnP@rkinsonZorg

Een integraal zorgnetwerk georganiseerd door de patiënt

Projectleider: dr. M. Munneke (Parkinsonnet), dr. T. van Laar (UMC Groningen)

Projectcoördinator: H. Kats, MSc (Parkinsonnet)

Doelstelling

Het doel van het project is om de coördinatie van individuele zorg voor Parkinson - patiënten te verbeteren. Hierin wordt het zelfmanagement vermogen van de patiënt gestimuleerd door middel van ICT ondersteuning (MijnZorgnet) en fysieke inzet van de parkinsonverpleegkundige.

Doelgroep

MijnP@rkinsonZorg richt zich op patiënten, huisartsen, Praktijkondersteuners Huisartsen (POH), parkinsonverpleegkundigen, neurologen en Parkinsonnet hulpverleners.

Parkinsonnet hulpverleners (bestaande uit 64 regionale netwerken) zijn gespecialiseerd op het gebied van Parkinson en werkzaam in de eerste lijn (o.a. huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werk, thuiszorg) en tweede lijn (o.a. neuroloog, Parkinson-verpleegkundige, neurochirurg, psychiater, seksuoloog).

Looptijd

April 2011 - 2013

Aanleiding

Het project MijnP@rkinsonZorg is ontstaan vanuit verschillende knelpunten in de huidige zorg voor Parkinson - patiënten. De zorg voor Parkinson - patiënten is vaak complex waardoor meerdere hulpverleners betrokken zijn. Goede communicatie en afstemming over coördinatie van zorg ontbreekt. Hulpverleners zijn soms onvoldoende op de hoogte van elkaars behandeling. Patiënten hebben daarnaast te weinig mogelijkheden om zelfstandig regie te (be)houden en coördinatie uit te voeren. En ook de samenwerking en communicatie tussen 1e en 2e lijns hulpverleners is nog een knelpunt in de huidige Parkinson netwerkzorg. Het project MijnP@rkinsonZorg richt zich op het verbeteren van de coördinatie van individuele zorg en probeert de samenwerking tussen 1e en 2e lijn te verbeteren.

Aanpak

Het project gaat in 4 regio's van start; Groningen, Twente, Arnhem en Nijmegen. In deze vier regio's wordt een Parkinsonverpleegkundigen aangesteld die geschoold wordt in het gebruik van MijnZorgnet en zelfmanagement.

MijnZorgnet is een beveiligde website voor patiënten, mantelzorgers en zorg­verleners met als doel informatie en ervaringen te delen over ziekte, zorg en ge­zondheid binnen communities. In dit project ligt de nadruk op de patiënt als gebruiker, die door middel van MijnZorgnet zijn/haar eigen (zorg) netwerk bouwt. De Parkinsonverpleegkundige coacht de patiënt en de zorgverleners in het adequaat gebruik van Mijnzorgnet. Het doel is om de patiënt zelfstandig zijn/haar (zorg)netwerk te beheren. De betrokken hulpverleners kunnen via het profiel van de patiënt over de behandeling communiceren en afstemmen. De patiënt blijft hierin regie (be)houden.

De patiënt wordt een jaar lang ondersteund door de parkinsonverpleegkundige en de huisarts/POH. Voor dit project zullen huisartsen en POH actief betrokken worden om mee te doen aan dit project. Hiertoe worden in de regio's bijeenkomsten georganiseerd. Door de samenwerking actief te zoeken met huisartsen kan er waar mogelijk substitutie van zorg plaatsvinden vanuit 2e naar 1e lijn.

Subsidie

ZonMW, Beatrixfonds, Menzis en Parkinson Vereniging.

 

Meer informatie

ParkinsonNet, UMC st Radboud:

Contactpersoon:             H. Kats

Telefoon:                         024 - 3614705
E-mail:                             h.kats@neuro.umcn.nl
Website:                          www.parkinsonnet.nl

 

 

 

Zorgzoeker