Mijn Parkinsonzorg

Een integraal zorgnetwerk georganiseerd door de
patiënt

Projectleider: dr. M. Munneke (Parkinsonnet), dr. T. van Laar
(UMC Groningen)

Projectcoördinator: H. Kats, MSc (Parkinsonnet)

Doelstelling

Het doel van het project is om de coördinatie van individuele
zorg voor Parkinson – patiënten te verbeteren. Hierin wordt het
zelfmanagement vermogen van de patiënt gestimuleerd door middel van
ICT ondersteuning (MijnZorgnet) en fysieke inzet van de
parkinsonverpleegkundige.

Doelgroep

MijnP@rkinsonZorg richt zich op patiënten, huisartsen,
Praktijkondersteuners Huisartsen (POH), parkinsonverpleegkundigen,
neurologen en Parkinsonnet hulpverleners.

Parkinsonnet hulpverleners (bestaande uit 64 regionale
netwerken) zijn gespecialiseerd op het gebied van Parkinson en
werkzaam in de eerste lijn (o.a. huisarts, fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk
werk, thuiszorg) en tweede lijn (o.a. neuroloog,
Parkinson-verpleegkundige, neurochirurg, psychiater,
seksuoloog).

Looptijd

April 2011 – 2013

Aanleiding

Het project MijnP@rkinsonZorg is ontstaan vanuit verschillende
knelpunten in de huidige zorg voor Parkinson – patiënten. De zorg
voor Parkinson – patiënten is vaak complex waardoor meerdere
hulpverleners betrokken zijn. Goede communicatie en afstemming over
coördinatie van zorg ontbreekt. Hulpverleners zijn soms onvoldoende
op de hoogte van elkaars behandeling. Patiënten hebben daarnaast te
weinig mogelijkheden om zelfstandig regie te (be)houden en
coördinatie uit te voeren. En ook de samenwerking en communicatie
tussen 1e en 2e lijns hulpverleners is nog
een knelpunt in de huidige Parkinson netwerkzorg. Het project
MijnP@rkinsonZorg richt zich op het verbeteren van de
coördinatie van individuele zorg en probeert de samenwerking tussen
1e en 2e lijn te verbeteren.

Aanpak

Het project gaat in 4 regio’s van start; Groningen, Twente,
Arnhem en Nijmegen. In deze vier regio’s wordt een
Parkinsonverpleegkundigen aangesteld die geschoold wordt in het
gebruik van MijnZorgnet en zelfmanagement.

MijnZorgnet is een beveiligde website voor patiënten,
mantelzorgers en zorg­verleners met als doel informatie en
ervaringen te delen over ziekte, zorg en ge­zondheid binnen
communities. In dit project ligt de nadruk op de patiënt als
gebruiker, die door middel van MijnZorgnet zijn/haar eigen (zorg)
netwerk bouwt. De Parkinsonverpleegkundige coacht de patiënt en de
zorgverleners in het adequaat gebruik van Mijnzorgnet. Het doel is
om de patiënt zelfstandig zijn/haar (zorg)netwerk te beheren. De
betrokken hulpverleners kunnen via het profiel van de patiënt over
de behandeling communiceren en afstemmen. De patiënt blijft hierin
regie (be)houden.

De patiënt wordt een jaar lang ondersteund door de
parkinsonverpleegkundige en de huisarts/POH. Voor dit project
zullen huisartsen en POH actief betrokken worden om mee te doen aan
dit project. Hiertoe worden in de regio’s bijeenkomsten
georganiseerd. Door de samenwerking actief te zoeken met huisartsen
kan er waar mogelijk substitutie van zorg plaatsvinden vanuit
2e naar 1e lijn.

Subsidie

ZonMW, Beatrixfonds, Menzis en Parkinson Vereniging.

 

Meer informatie

ParkinsonNet, UMC st Radboud:

Contactpersoon:            
H. Kats

Telefoon:                         024
– 3614705
E-mail:                             h.kats@neuro.umcn.nl
Website:                          www.parkinsonnet.nl