Volg ParkinsonNet

Nascholing nieuwe richtlijn Ziekte van Parkinson, Rotterdam

Nascholing nieuwe richtlijn Ziekte van Parkinson
Woensdag 22 juni a.s. te Rotterdam

 

Door het complexe karakter van de Ziekte van Parkinson zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de patiëntenzorg. Vorig jaar is er een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Parkinson verschenen, die niet alleen beschrijft wat er gedaan moet worden, maar ook door wie dat gedaan moet worden. Dit organisatorische deel is uniek in richtlijnenland. Wat is er nieuw aan de diagnostiek, de verwijzing, de behandeling en de begeleiding? Wat betekenen deze veranderingen voor u?

Deze avondnascholing biedt u inzicht in de organisatie van zorg voor Parkinsonpatiënten in uw eigen regio en geeft een duidelijk stappenplan voor diagnose, behandeling en begeleiding.

Onderwerpen
• Lokale organisatie van zorg, communicatie, afstemming en verwijzen
• (Vroeg)diagnostiek
• Behandeling
• Cognitieve stoornissen
• Van richtlijn naar handvatten voor de praktijk

Programmacommissie
Mw. dr. Agnita Boon, neuroloog Erasmus MC, Rotterdam
Robert Liesveld, fysiotherapeut, Fysiotherapie De Zellingen Capelle aan den IJssel
Mw. J. Hilgers, Parkinsonverpleegkundige, Erasmus MC, Rotterdam

Voor wie?
Neurologen, assistenten (AGIO's en AGNIO's), Parkinsonverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, geriaters, ouderenpsychiaters,  revalidatieartsen,
fysio-/ergotherapeuten, logopedisten

Datum, tijd en locatie
Woensdag 22 juni 2011 van 18:00 uur (registratie vanaf 17:30 uur) tot 21:30 uur
Auditorium A-206, Erasmus MC, 's-Gravendijkwal 230, Rotterdam

Accreditatie
Geaccrediteerd met 3 punten door ABC 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde), NVvP, NVKG, NVN, VRA. Aangevraagd bij KNGF (na toekenning zijn deze punten ook van toepassing voor de logopedist en ergotherapeut)

Inschrijven en inschrijfgeld
Via de agenda op http://www.scem.nl/ of via deze link (hier vindt u ook de inschrijfvoorwaarden), kosten € 50 p.p.

 

 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline

Zorgzoeker