Volg ParkinsonNet

Nacholing nieuwe richtlijn (SCEM)

  • Home
  • Nieuws
  • Nascholing nieuwe richtlijn Ziekte van Parkinson, 19 april a.s., Leiden

Geachte heer/mevrouw,

Door het complexe karakter van de Ziekte van Parkinson (ZvP) zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de patiëntenzorg.

Daarom is vorig jaar een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Parkinson verschenen, die niet alleen beschrijft wat er gedaan moet worden, maar ook door wie dat gedaan moet worden. Dit organisatorische deel is uniek in richtlijnenland.

"Bijzondere problemen bij de behandeling van de ZvParkinson - hoe helpt de richtlijn?"

Vanuit het perspectief van verschillende disciplines zullen problemen, die men in de praktijk bij de behandeling van patiënten tegenkomt, worden besproken tegen de achtergrond van de recent geïntroduceerde richtlijn voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. 

Deze nascholing biedt u inzicht in de organisatie van zorg voor Parkinsonpatiënten in uw eigen regio en geeft een duidelijk stappenplan voor diagnose, behandeling en begeleiding.

Voor wie?
Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, neurologen, parkinsonverpleegkundigen,  huisartsen, geriaters, revalidatieartsen en andere bij ZvP betrokken zorgverleners.

Sprekers:
Diverse deelnemers van het ParkNet Leiden e.o. alsmede regio Den Haag


Graag begroeten wij u op 19 april a.s.

Met vriendelijke groet,
 
Judith Desel
Projectleider

 


Praktische informatie:

Wanneer en waar? Dinsdag 19 april 2011, Leids Universitair Medisch Centrum
Programma  Van 18:15 uur (registratie vanaf 17:45 uur) tot 21:45 uur
Accreditatie  Geaccrediteerd door ABC 1 (huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde), NVvP, NVKG, NVN, VRA en KNGF
Inschrijven  Via de agenda op www.scem.nl (hier vindt u ook de
inschrijfvoorwaarden)

 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline

Zorgzoeker