Nieuwe multidisciplinaire richtlijn

De multidisciplinaire richtlijn ‘Ziekte van Parkinson’
stond donderdag 26 november centraal in een interactieve
webtelevisie-uitzending van medischcontact.tv. Bekijk hier de uitzending.

Aan de totstandkoming van deze richtlijn heeft het ParkinsonNet een
goede bijdrage kunnen leveren. Neuroloog Bas Bloem discussieerde in
de uitzending met een neurochirurg, huisarts, specialist
ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), parkinsonverpleegkundige en
logopedist over onder meer aanvullend onderzoek bij twijfel aan de
diagnose, het concentreren van expertise, de ontwikkeling van
kwaliteitsindicatoren en de rol van de parkinsonverpleegkundige.
Ook de kant van de patiënt werd hierbij belicht. Medisch
Contact-hoofdredacteur Ben Crul presenteerde de uitzending.

Patiënten met Parkinson moeten eerder medicijnen krijgen. Dat
staat in de eerste multidisciplinaire richtlijn Parkinson.
Hersenchirurgie is bovendien geen sciencefiction meer, maar
onderdeel van het behandelingsarsenaal.
Het wachten met het inzetten van medicijnen bij patiënten met de
ziekte van Parkinson berust op ongefundeerde angst bij artsen,
stelt prof. Bas Bloem, hoogleraar neurologische
bewegingsstoornissen en voorzitter van de richtlijncommissie, in
een artikel in Medisch Contact. ‘Het idee bestond dat hoe vroeger
begonnen werd medicatie, hoe eerder ernstige bijwerkingen en
complicaties ontstonden en het middel zijn effect verloor.’

Uit de in de richtlijn opgenomen wetenschappelijke literatuur
blijkt dat de verergering van de klachten en verminderde werking
van medicijnen in de latere fases door de ziekte zelf komt. ‘We
moeten die medicijnen dus niet oppotten bij mensen met klachten die
hen nú beperken in het dagelijks leven. Het nieuwe inzicht is dat
we bekijken wat de functionele beperkingen zijn en die behandelen
we optimaal. Dat is een radicale kentering in de behandeling.’

Parkinson staat na dementie en slokdarmkanker op de derde plaats
als het gaat om ‘verlies aan kwaliteit van leven’. Toch is het
vooruitzicht van patiënten beter dan twintig jaar geleden.
Verbeterd inzicht over wat er spaak loopt in het zenuwstelsel bij
Parkinson, leidt tot nieuwe en verbeterde behandelingen, waaronder
‘diepebreinstimulatie’ middels hersenchirurgie. Hierbij worden
elektrodes in de hersenen geplaatst en met een pacemaker
gestimuleerd. Voor een deel van de patiënten is dit geschikt.
Parkinson is veel complexer dan vaak wordt gedacht. De ziekte wordt
niet alleen gekenmerkt door bewegingsstoornissen maar ook door
cognitieve en psychiatrische stoornissen. Klachten als flauwvallen,
incontinentie en obstipatie horen ook bij het ziektebeeld. Aan de
multidisciplinaire richtlijn hebben dan ook zeventien verschillende
disciplines meegewerkt. Ook de patiënten waren betrokken bij het
opstellen ervan.