Afbeelding voor Nieuw! Regioprogramma’s voor multidisciplinaire bijeenkomsten

Nieuw! Regioprogramma’s voor multidisciplinaire bijeenkomsten

‘Samen aan de slag’ – het thema van het ParkinsonNet congres 2022 blijft actueel. Want ook in de regio kunnen ParkinsonNetzorgverleners samen aan de slag. Veel regio’s hebben behoefte aan onderwerpen en programma’s voor de multidisciplinaire regiobijeenkomsten. ParkinsonNet ontwikkelde daarom drie nieuwe draaiboeken.

Vanuit het project ‘Expertiseplatform Parkinson en Arbeid’ is er naast het Informatieportaal Parkinson en Werk nu ook een regioprogramma beschikbaar om het thema ‘werk’ multidisciplinair te bespreken. Het programma bestaat uit een kennisclip met een korte opdracht en een regiobijeenkomst van anderhalf uur. Aspecten die aan bod komen zijn: wat speelt er voor werkenden met parkinson; wat kunt u hiermee als ParkinsonNetzorgverlener en hoe zit het in de regio met expertise op het gebied van arbeid?  

Daarnaast ontwikkelden we nog twee programma’s vanuit het ParkinsonNet. Regio’s kunnen aan de slag met de thema’s ‘parkinson en slaap’ en ‘medicatie voor niet-motorische problemen’. We bieden met deze programma’s een draaiboek voor een multidisciplinaire bijeenkomst van anderhalf uur en verwijzen daarbij tevens naar de opname van de bijpassende congressessie (beschikbaar voor alle deelnemers van ParkinsonNet).

Alle programma’s zijn vanaf half juli beschikbaar in uw regiogroep op ParkinsonConnect.