Volg ParkinsonNet

Scholingen in 2013

Scholingen in 2013

Ook in 2013 zullen er weer een aantal scholingen aangeboden worden. Onderstaande lijst zal nog aan verandering onderhevig zijn, aangezien er nog een aantal scholingen in ontwikkeling zijn. Wij houden u graag op de hoogte van alle nieuwe scholingsactiviteiten!

Wat staat er nu al op de planning voor 2013?

Wij zullen u via de nieuwsbrief en via onze website op de hoogte houden van de verschillende scholingsactiviteiten. Mocht u nog een goed idee hebben voor een scholing, laat dit dan vooral aan ons weten. U kunt uw ideeen sturen naar informatie@parkinsonnet.nl

 

vraag stellen tijdens congres

 

Casuistiekdag dietisten

Op 18 januari 2013 wordt er in Utrecht een casuïstiekmiddag gehouden voor de diëtisten uit het ParkinsonNet. U kunt zich nog tót 1 januari opgeven.

Tijdens de casuïstiekdag op 18 januari worden verschillende casussen besproken op basis van de informatie in de richtlijnen. De docenten brengen zelf een aantal casussen in, maar vragen de deelnemers ook zelf casussen in te brengen. Deze casussen worden bekeken, bevraagd, becommentarieerd en mogelijk opgelost.

Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u naar de website van ParkinsonNet. Wilt u zich direct inschrijven? Dit kan via www.parkinsonnet.nl/mijn-parkinsonnet-profiel onder het tabblad 'aanmelden cursus'.

 

Coachen van mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten

In 2012 zijn wij gestart met de training Coachen van mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Deze training wordt gegeven door Merel van Uden, van huis uit paramedicus, werkt sinds enige jaren als senior adviseur/trainer bij De VRAAG Centraal, bureau voor ondersteuning van cliëntgerichte innovaties in de langdurige zorg

Uitgangspunt in deze cursus is de eigen ervaring van de zorgprofessional met de advisering/begeleiding van parkinsonpatiënten. Aan de hand van theorie over veranderen en effectieve interventies (motiverende gespreksvoering, zelfmanagement, oplossingsgericht coachen) reflecteert u op uw praktijkervaring en oefent u met gespreksinterventies.

De training kunt u ook met uw eigen regio organiseren. Reeds veertien regio's zijn u voor gegaan! Mocht u geïnteresseerd zijn om de cursus ook in uw regio te organiseren dan kunt u contact opnemen met Froukje Scheeren, evenementencoördinator ParkinsonNet, f.scheeren@parkinsonnet.nl. Of kijk voor informatie op www.parkinsonnet.nl/coaching

In de regio Doetinchem, 18 jan. en 8 feb., zijn er nog 6 plekken vrij.  Mocht u aan willen sluiten, dan kunt u contact opnemen met Froukje Scheeren.

Zorgzoeker