Nieuwsbrief september 2010

De herfst is aangebroken en de wintertijd is
ingegaan

Nu het weer tijd is om de sjaal en handschoenen uit de doos te
halen en de dagen een stuk korter zijn, hebben we de
zomerperiode toch echt achter ons gelaten. Zoals u uit de
nieuwsbrief kunt opmaken hebben we niet bepaald stilgezeten.

Even voorstellen:

Herma Kats
Coördinator Parkinsonverpleegkundigen.
Na het afronden van de opleiding Gerontology is Herma Kats
begin september 2010 als coördinator parkinsonverpleegkundigen aan
de slag gegaan bij ParkinsonNet. Als coördinator heeft zij voor het
komende jaar twee doelstellingen. Ten eerste zal ze er voor gaan
zorgen dat de rol van de parkinsonverpleegkundige binnen
ParkinsonNet vertegenwoordigd is. Daarnaast gaat ze zich bezig
houden met vakinhoudelijke aspecten die de kwaliteit van zorg
verbeteren. Hierin is de eerste uitdaging om aan de zorgcoördinatie
vorm en inhoud te geven. Herma is tevens werkzaam als
parkinsonverpleegkundige in het Maasziekenhuis Boxmeer.

Lonneke Rompen
MijnZorgnet coördinator voor ParkinsonNet
Nadat ik in oktober 2010 mijn Master marketing aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen behaalde ben ik gelijk aan de
slag gegaan bij ParkinsonNet. Als een van de weinige niet-medisch
geschoolde ParkinsonNet medewerkers houd ik me bezig met
MijnZorgnet.nl, een steeds verder groeiend kennisnetwerk.
MijnZorgNet.nl biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, kennis
op te doen en contacten te leggen met anderen. Kortom, het
faciliteert de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners en
patiënten. De creatie van mijn functie ligt met name ten grondslag
aan het belang dat ParkinsonNet hecht aan de goede implementatie
van MijnZorgnet.nl; het gebruik van ICT als gereedschap in plaats
van een doel om uiteindelijk de zorg met en voor
parkinsonpatiënten beter te kunnen organiseren.
Om MijnZorgnet.nl steeds beter te laten
functioneren is het belangrijk dat er op een zo kort mogelijke
termijn, zo veel mogelijk zorgverleners zich aansluiten bij
MijnZorgnet.nl. Ik ga er daarom namens ParkinsonNet voor proberen
te zorgen dat zorgverleners het belang inzien van MijnZorgnet.nl en
er met plezier gebruik van gaan maken. Uiteindelijk zal met
behulp van MijnZorgnet en ParkinsonNet de zorg voor
Parkinsonpatiënten beter georganiseerd kunnen worden; natuurlijk
een prachtig doel om met z’n allen hard voor te werken!

Inmiddels ben ik al overtuigd van het nut van Mijnzorgnet.nl en
ben ik de aangewezen persoon voor alle vragen en/of opmerkingen
over ParkinsonNet binnen Mijnzorgnet. Ik ben ten allen tijde bereid
om u aan de slag te helpen met deze gloednieuwe, veelbelovende
innovatie. 

Inschrijving ParkinsonNet Jaarcongres!
Op zaterdag 27 november zal het ParkinsonNet jaarcongres 2010
plaatsvinden in het Beatrix Theater in Utrecht. We hebben een
prachtig programma kunnen samenstellen met nationale en
internationale experts op het gebied van Parkinson. Er zijn in
totaal 15 parallelsessies met uiteenlopende onderwerpen. U kunt
alle ontwikkelingen omtrent het Jaarsymposium volgen op de speciaal
daarvoor aangemaakte pagina op de website. Hier treft u tevens het programma
aan.

Wanneer u deelneemt aan ParkinsonNet, dan heeft u een
e-mailbericht ontvangen met een directe koppeling naar de
inschrijving. Vanaf vrijdag 15 oktober is de inschrijving voor het
congres opengesteld voor iedereen, zodat ook overige
geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om het congres
bij te wonen.

Deelnemers met vragen over het jaarcongres kunnen deze ook
stellen op het forum van MijnZorgnet, waar een community van het
ParkinsonNet Jaarsymposium zal worden aangemaakt (http://www.mijnzorgnet.nl/ , inloggen is
mogelijk met zowel UZI-pas als DigiD code)

De Parkinson Vereniging vraagt uw hulp
Als Parkinson Vereniging zoeken wij contact met mensen die
Parkinson of een Parkinsonisme hebben. Zou u ons daarbij willen
helpen?

Wij bieden de patiënten een compleet pakket van
voorlichtingsmateriaal en -activiteiten, lotgenotencontact en
belangenbehartiging. We hebben weliswaar veel leden (zo’n 
8750 op dit moment) maar dat zouden er veel meer kunnen zijn. En
met meer leden kunnen wij ook meer steun verkrijgen bij de politiek
en verzekeraars.

Wij vragen u geen folders te verspreiden: iedere balie en ieder
bureau bij ziekenhuizen, poliklinieken en artsenpraktijken ligt er
al vol mee en patiënten vinden steeds vaker informatie via
internet.

Wij willen u graag een doosje met 50 van onze ‘visitekaartjes’ aan
bieden, zodat u de kaartjes aan nieuwe patiënten kunt doorgeven.
Zij kunnen dan per telefoon, e-mail of onze internetsite zelf hun
informatie zoeken. Het doosje met kaartjes past prima in uw
bureaulade, maar misstaat natuurlijk niet op uw bureau.

Uw patiënt heeft baat bij de Parkinson Vereniging. Uw hulp aan
de vereniging is dus de moeite waard! Dank u voor de moeite!

U kunt de visitekaartjes afhalen bij de stand van de Parkinson
Vereniging tijdens het ParkinsonNet Jaarsymposium op 27 november
2010. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de visitekaartjes op
te halen, dan kunt u contact opnemen met de
Parkinson Vereniging:
030 6561369
info@parkinson-vereniging.nl
https://www.parkinson-vereniging.nl/

Aanvragen UZI-pas
Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een
in 2006 geïntroduceerd nummer dat in Nederland gebruikt wordt om
een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren. Het
nummer is gekoppeld aan het gebruik van de UZI-pas, een chipkaart
die tot doel heeft om bij elektronische uitwissing van
patiëntgegevens de veiligheid van die gegevens te garanderen. De
UZI-pas zal bijvoorbeeld worden gebruikt om toegang te krijgen tot
het landelijk elektronisch patiëntendossier, maar zal op termijn
ook gebruikt gaan worden om toegang te krijgen tot de webapplicatie
van ParkinsonNet. De UZI-pas is qua uiterlijk vergelijkbaar met een
bankpas.

Hoe vraag ik als zorgverlener een UZI-pas aan?
U kunt als zorgverlener niet zelf een UZI-pas aanvragen bij het
UZI-register. U moet hiervoor contact opnemen met uw werkgever. Uw
werkgever kan, als abonnee van het UZI-register, een
zorgverlenerspas voor u aanvragen. Hoe u dit kunt doen vindt u in
de handleiding onder: ‘kenniscentrum bibliotheek bronnen
multidisciplinair’.

De handleiding bevat daarom informatie voor:
1. Zorgverleners die een UZI-pas willen aanvragen via hun
werkgever
2. Werkgevers of zorgverleners die abonnee van het
UZI-register willen worden

De informatie is ook te vinden door direct naar de website van het
UZI-register te gaan http://www.uziregister.nl/

In heel Nederland een ParkinsonNet!
Start ParkinsonNet Drenthe & Friesland.
Op 8 oktober is er een ParkinsonNet basisscholing van start
gaan in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze scholing is in eerste
instantie bedoeld voor de implementatie van ParkinsonNet in
de regio’s Drenthe en Friesland, waardoor er in heel Nederland
een ParkinsonNet te vinden zal zijn.

Diëtisten
Naast zorgverleners uit Drenthe en Friesland nemen ook
diëtisten uit het hele land deel  aan de scholingsdage.
Hierbij is landelijke aansluiting van diëtisten bij
ParkinsonNet een feit.

Wachtlijst
De inschrijvingen van enthousiaste zorgverleners op de
wachtlijst voor deelname  zijn voorgelegd aan de
netwerken (alleen bij de start van netwerken voor de zomer
2009). Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele reacties
en goede motivaties. Dit heeft ertoe geleid dat er dit najaar
verspreid over het hele land ongeveer 120 ParkinsonNet
zorgverleners zijn bijgekomen en ParkinsonNet zorgverleners
nog beter bereikbaar zijn voor patiënten.

Mocht u de nieuwsbrief van het ParkinsonNet niet meer willen
ontvangen, geeft u dit dan a.u.b. door aan het secretariaat van het
ParkinsonNet via informatie@ParkinsonNet.nl