Volg ParkinsonNet

Online registreren in ParkinsonInzicht voor paramedici stopt

  • Home
  • Nieuws
  • Online registreren in ParkinsonInzicht voor paramedici stopt

Online registreren in ParkinsonInzicht voor paramedici stopt

Na introductie van de kwaliteitsregistratie ParkinsonInzicht bij de paramedici ontving ParkinsonNet veel feedback van zowel de aangesloten zorgverleners als betrokken beroepsorganisaties. Voor paramedici kost het invoeren van gegevens in ParkinsonInzicht veel extra tijd, zonder dat het voor hen directe kwaliteitsinformatie oplevert. In juli gaf ParkinsonNet bij haar aangesloten paramedici aan  dat zij de zorgen omtrent ParkinsonInzicht met Zorgverzekeraars Nederland en DICA zou bespreken. Na uitgebreid overleg tussen al deze betrokkenen is besloten om het online registreren door paramedici per direct te stoppen. Dit is anders op ziekenhuisniveau, waar wel terugkoppeling mogelijk is. Dat maakt dat het voor neurologen en parkinsonverpleegkundigen wel direct voordeel oplevert. Het ziekenhuisdeel en patiëntendeel loopt dan ook gewoon door.

Gebruik bestaande data 

Dit neemt niet weg dat de gegevens die paramedici reeds registreerden nog steeds erg waardevol zijn. Het draagt bij aan betere zorg voor mensen met parkinson in Nederland. Daarom willen we iedereen die tijd en energie in ParkinsonInzicht stopte, heel hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Nu de registratie stopt, maken we uiteraard geen gebruik van de verzamelde data zonder uw toestemming. Aangezien u volgends de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk bent voor de aangeleverde data, zal MRDM contact met u opnemen om te vernemen wat MRDM met de reeds ingevoerde data moet doen.

Kwaliteitsinformatie in de toekomst 

Als organisatie blijft ParkinsonNet  volledig achter de ParkinsonInzicht kwaliteitsregistratie staan. Om toch de benodigde kwaliteitsinformatie te verkrijgen werken we thans samen met DICA en MRDM om een koppeling met Vektis (het landelijke databestand van zorgverzekeraars)  realiseren. Voorop staat voor ons nu dat we met minimale inspanning van paramedici toch aan de benodigde kwaliteitsinformatie komen om de kwaliteit van zorg verder inzichtelijk te maken. Het 'ziekenhuis deel' en het 'patiënten deel' van de ParkinsonInzicht registratie gaan gewoon door.

Zorgzoeker