Volg ParkinsonNet

ParkinsonNet op bezoek in Nederland

In de eerste helft van 2013 bezocht het kwaliteitsteam van ParkinsonNet multidisciplinaire overleggen in elf verschillende regio's. Doel van deze bijeenkomsten was om de samenwerking en de kwaliteit van zorg in het regionale ParkinsonNet te verbeteren. De invulling van de bijeenkomsten werd in samenwerking met de regiocoördinator afgestemd op de situatie in het betreffende netwerk.

Win-win
Het bezoek van het kwaliteitsteam is positief ontvangen: het regionale ParkinsonNet kon na de bijeenkomst aan de slag met een aantal concrete verbeteracties. Maar ook het landelijk coördinatiecentrum ParkinsonNet heeft meer inzicht gekregen in wat er speelt in de regio's. Daarnaast zijn door het gezamenlijk organiseren van een regionale bijeenkomst de banden tussen de regionale netwerken en het landelijk coördinatiecentrum geïntensiveerd.

ParkinsonAtlas
In alle elf bijeenkomsten werd eerst een presentatie van de kwaliteitscijfers van de regio verzorgd. ParkinsonNet verzamelt per regio kwaliteitsinformatie en maakt deze gegevens transparant in de ParkinsonAtlas (www.parkinsonatlas.nl). Hoeveel inwoners heeft de regio en hoeveel geschat aantal parkinsonpatiënten? Wat is de samenstelling van het netwerk en hoe verloopt de samenwerking volgens de uitslag van ons onderzoek? Met deze informatie kunnen regio's zich spiegelen aan andere regio's en zien waar ze goed in zijn en wat verbeterd zou kunnen worden.

Zorgaanbod vs verwijsstromen
Vervolgens werd in een groot aantal regio's op een getekende landkaart het regionale zorgaanbod en de verwijsstromen naar de individuele zorgverleners inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan werd een aantal verbeteracties geformuleerd:

 • Uit de landkaart bleek waar in de regio het aanbod van paramedische zorg nog tekort schoot, voor deze gebieden gaat men op zoek naar nieuwe ParkinsonNet deelnemers;
 • Ook bleek welke disciplines nog niet vertegenwoordigd waren in het regionale ParkinsonNet.
  Dit betrof vaak psychosociale zorgverleners;
 • Deelnemers werden gestimuleerd om hun profiel op de zorgzoeker van ParkinsonNet goed aan te vullen, om zich zo beter te profileren richting patiënten en verwijzers;
 • Duidelijk werd welke deelnemers nog relatief weinig verwijzingen kregen. Deze personen werden aangemoedigd zich tijdens de bijeenkomst te presenteren aan de aanwezige verwijzers;
 • Tenslotte werd ook duidelijk uit welke ziekenhuizen weinig verwijzingen kwamen. Hierbij werd besloten om een afspraak te maken met de betreffende maatschap.

Discussie: multidisciplinaire samenwerking
In andere regio's werd aan de hand van stellingen een discussie gevoerd over multidisciplinaire samenwerking. Tijdens het bespreken van de stellingen werd duidelijk welke aspecten van samenwerking al goed geregeld waren en waar nog concrete werkafspraken over konden worden gemaakt;  bijvoorbeeld:

 • Welke informatie moet er minimaal in de verwijsbrief staan?
 • Welke informatie wil de verwijzer teruggekoppeld zien en wanneer?
 • Wie neemt de coördinatie van de zorg op zich?
 • Hoe stemmen de zorgverleners de behandeling op elkaar af?

 Meer informatie over deze werkvormen vindt u hier.  

Wilt u ook samen met het kwaliteitsteam van ParkinsonNet een regionaal multidisciplinair overleg houden over samenwerking en kwaliteit van zorg? Neem dan contact op met Martijn van der Eijk voor meer informatie. [m.vandereijk@neuro.umcn.nl; 06-45090310]

Zorgzoeker