Op bezoek bij 11 ParkinsonNet regio’s

In de eerste helft van 2013 bezocht het kwaliteitsteam van
ParkinsonNet multidisciplinaire overleggen in elf verschillende
regio’s. Doel van deze bijeenkomsten was om de samenwerking en de
kwaliteit van zorg in het regionale ParkinsonNet te verbeteren. De
invulling van de bijeenkomsten werd in samenwerking met de
regiocoördinator afgestemd op de situatie in het betreffende
netwerk.

Win-win
Het bezoek van het kwaliteitsteam is positief ontvangen: het
regionale ParkinsonNet kon na de bijeenkomst aan de slag met een
aantal concrete verbeteracties. Maar ook het landelijk
coördinatiecentrum ParkinsonNet heeft meer inzicht gekregen in wat
er speelt in de regio’s. Daarnaast zijn door het gezamenlijk
organiseren van een regionale bijeenkomst de banden tussen de
regionale netwerken en het landelijk coördinatiecentrum
geïntensiveerd.

ParkinsonAtlas
In alle elf bijeenkomsten werd eerst een presentatie van de
kwaliteitscijfers van de regio verzorgd. ParkinsonNet verzamelt per
regio kwaliteitsinformatie en maakt deze gegevens transparant in de
ParkinsonAtlas (www.parkinsonatlas.nl). Hoeveel inwoners heeft de
regio en hoeveel geschat aantal parkinsonpatiënten? Wat is de
samenstelling van het netwerk en hoe verloopt de samenwerking
volgens de uitslag van ons onderzoek? Met deze informatie kunnen
regio’s zich spiegelen aan andere regio’s en zien waar ze goed in
zijn en wat verbeterd zou kunnen worden.

Zorgaanbod vs verwijsstromen
Vervolgens werd in een groot aantal regio’s op een getekende
landkaart het regionale zorgaanbod en de verwijsstromen naar de
individuele zorgverleners inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan
werd een aantal verbeteracties geformuleerd:

 • Uit de landkaart bleek waar in de regio het aanbod van
  paramedische zorg nog tekort schoot, voor deze gebieden gaat men op
  zoek naar nieuwe ParkinsonNet deelnemers;
 • Ook bleek welke disciplines nog niet vertegenwoordigd waren in
  het regionale ParkinsonNet.
  Dit betrof vaak psychosociale zorgverleners;
 • Deelnemers werden gestimuleerd om hun profiel op de zorgzoeker
  van ParkinsonNet goed aan te vullen, om zich zo beter te profileren
  richting patiënten en verwijzers;
 • Duidelijk werd welke deelnemers nog relatief weinig
  verwijzingen kregen. Deze personen werden aangemoedigd zich tijdens
  de bijeenkomst te presenteren aan de aanwezige verwijzers;
 • Tenslotte werd ook duidelijk uit welke ziekenhuizen weinig
  verwijzingen kwamen. Hierbij werd besloten om een afspraak te maken
  met de betreffende maatschap.

Discussie: multidisciplinaire
samenwerking

In andere regio’s werd aan de hand van stellingen een discussie
gevoerd over multidisciplinaire samenwerking. Tijdens het bespreken
van de stellingen werd duidelijk welke aspecten van samenwerking al
goed geregeld waren en waar nog concrete werkafspraken over konden
worden gemaakt;  bijvoorbeeld:

 • Welke informatie moet er minimaal in de verwijsbrief
  staan?
 • Welke informatie wil de verwijzer teruggekoppeld zien en
  wanneer?
 • Wie neemt de coördinatie van de zorg op zich?
 • Hoe stemmen de zorgverleners de behandeling op elkaar af?

 Meer informatie over deze werkvormen vindt u hier.  

Wilt u ook samen met het kwaliteitsteam van ParkinsonNet een
regionaal multidisciplinair overleg houden over samenwerking en
kwaliteit van zorg? Neem dan contact op met Martijn van der Eijk
voor meer informatie. [m.vandereijk@neuro.umcn.nl; 06-45090310]