Otip studie

 

Recent is de OTiP studie gestart. In deze studie wordt
onderzocht wat het effect van ergotherapie is op meedoen in het
leven van alle dag en de kwaliteit van leven bij mensen met de
ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson is een voortschrijdende ziekte van de
hersenen. De complexe en veelzijdige symptomen hebben in toenemende
mate een negatieve invloed op het dagelijks leven van de patiënten.
Ergotherapie richt zich op het helpen verbeteren van het dagelijks
functioneren door het geven van strategietraining, adviezen, door
het aanleren van andere oplossingsstrategieën of door het aanbieden
van hulpmiddelen. Hierbij staan de vragen en wensen van zowel de
patiënt als van zijn of haar meest betrokken naasten centraal.
Ongeveer 10% van de patiënten met de ziekte van Parkinson wordt
momenteel verwezen naar een ergotherapeut. Er is wereldwijd nooit
goed wetenschappelijk onderzocht of ergotherapie een meerwaarde
heeft. De OTiP studie is door het UMC St Radboud te Nijmegen
opgezet om antwoord op deze vraag krijgen. Maatschappen neurologie
in de regio’s Utrecht, Amersfoort, ’t Gooi, Harderwijk, Zwolle,
Zutphen en Deventer werken mee aan het onderzoek. Patiënten in die
regio’s zullen benaderd worden met de vraag of ze interesse hebben
om mee te doen aan de studie. De ergotherapie behandeling wordt
geven door ergotherapeuten die extra geschoold zijn in het
behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson (ParkinsonNet
therapeuten). Het onderzoek zal drie jaar lopen en wordt
gefinancierd door het Prinses Beatrix Fonds en de Parkinson
Vereniging.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.parkinsonnet.nl/otip.