Afbeelding voor Paramedische richtlijn voor parkinson in online tool

Paramedische richtlijn voor parkinson in online tool

Altijd actueel, beter en eenvoudiger bruikbaar in de dagelijkse praktijk en helemaal van deze tijd. Dat wordt de RAP-Parkinson (Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson), een nieuw project van ParkinsonNet, in samenwerking met de paramedische beroepsgroepen en de Parkinson Vereniging.

De huidige parkinson-richtlijnen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn enorm waardevol. Maar de nieuw te ontwikkelen tool gaat een stap verder:

  • De hulpvraag van de persoon met parkinson staat centraal. Daardoor is snel duidelijk welke paramedische zorg zinvol is voor die persoon.
  • Het voegt losse, monodisciplinaire richtlijnen samen. Dat ondersteunt in gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners en mensen met parkinson en afstemming tussen betrokken paramedici.
  • Het biedt handelings- en persoonsgerichte, online beslissingsondersteuning aan paramedici, mensen met parkinson en hun naasten en verwijzers (gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie)
  • Nieuwe evidentie wordt voor de gebruiker automatisch toegevoegd zodat het steeds actueel is.
  • De tool is eenvoudig te implementeren in de praktijk.

Naast ParkinsonNet leveren het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Vereniging van Oefentherapie Cesar en Mensendieck, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Parkinson Vereniging, de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen, hoogleraren Paramedische wetenschappen en Ergotherapie, professionals werkzaam in de parkinsonzorg, het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van de RAP-Parkinson.

Een prachtig voorbeeld van samenwerking om de parkinsonzorg verder te verbeteren.
Het is een driejarig project dat in januari 2021 start. Na lancering is de RAP-Parkinson voor iedereen beschikbaar en te downloaden. Het project wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMW.