Volg ParkinsonNet

parel der parels persbericht

ParkinsonNet wint 'Meest bijzondere Parelproject ZonMw'

Dinsdagavond 1 november zijn tijdens het Nationale Zorg Jaarprijs Gala in Ermelo de winnaars van de Nationale Zorg Jaarprijzen 2011 (NZJ) bekendgemaakt. In de categorie 'Meest bijzondere Parelproject ZonMw' won ParkinsonNet.


Juryvoorzitter Pauline Meurs: "ParkinsonNet kenmerkt zich door een mooie opbouw van studies door de jaren heen, bij ZonMw afgesloten met een project voor een multidisciplinaire richtlijn en een doelmatigheidsonderzoek. Het onderscheidende karakter van ParkinsonNet kenmerkt zich in de landelijke toepasbaarheid."

Parelprojecten
Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op. Parelprojecten sluiten aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk. ZonMw heeft vanaf 2009 aan 16 projecten een Parel toegekend. Uit deze Parelprojecten heeft een vakjury het meest bijzondere Parelproject van ZonMw gekozen. 

Winnaar
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die opgeleid zijn om Parkinson patiënten te behandelen. Al deze zorgverleners werken in regionale netwerken efficiënt met elkaar samen. Parkinsonpatiënten hebben te maken met verschillende zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, neuroloog, logopedist en thuiszorg. Goede afstemming van de zorg is voor deze groep patiënten van groot belang.
Het ParkinsonNet brengt de zorgverleners onder andere via scholing en een digitaal platform bij elkaar. Maar ook de patiënt heeft toegang tot deze website. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen. Het wordt ondersteund door de Parkinson Vereniging van patiënten. Op dit moment zijn er 65 regionale netwerken die geheel Nederland bestrijken.

Genomineerden
Naast ParkinsonNet waren Parelprojecten 'Better in, Better out' en 'Betere Diagnostiek bij acute buikpijn' genomineerd voor deze Zorg Jaarprijs. Deze selectie voor de Nationale Zorg Jaarprijs betrof projecten op het gebied van de curatieve zorg, omdat deze sector dit jaar op het gala van de Nationale Zorgprijs centraal stond.

'Better in, Better out' laat zien dat pre-operatieve fysiotherapie voorafgaand aan open-hart operaties werkt. De jury onder de indruk van de enorm robuuste resultaten. Een ziektereductie van 50% en een zeer aanzienlijke vermindering van ademhalingscomplicaties bij de risicopopulatie.

Het onderzoek 'betere diagnostiek acute buikklachten' is een schoolvoorbeeld hoe professionals zelf hun handelen kritisch tegen het daglicht houden. Behalve dat afschaffen van rontgenfoto's bij acute buikklachten kostenbesparend werkt, levert het een snellere diagnose.

De drie genomineerde Parelprojecten werden door de vakjury geprezen om originaliteit, relevantie voor de zorg, durf en enthousiasme.

Meer informatie:
Better in, Better out - preoperatieve fysiotherapie
Betere diagnostiek acute buikklachten
ParkinsonNet

Over de Nationale Zorg Jaarprijs

De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) is een kennisplatform voor de zorgsector, dat zich ten doel heeft gesteld een positieve bijdrage te leveren aan de zorgsector, zowel voor de zorgconsument als voor (potentiële) werknemers. De NZJ is er voor iedereen, direct of indirect betrokken bij de zorg. De NZJ dient als inspiratiebron voor mensen die bijzondere prestaties in de sector willen leveren. De NZJ organiseert competities, verkiezingen, netwerkbijeenkomsten en het jaarlijkse NZJ-gala.

Zorgzoeker