Parel der Parels persbericht

Dinsdagavond 1 november zijn tijdens het Nationale Zorg
Jaarprijs Gala in Ermelo de winnaars van de Nationale Zorg
Jaarprijzen 2011 (NZJ) bekendgemaakt. In de categorie ‘Meest
bijzondere Parelproject ZonMw’ won ParkinsonNet.

Juryvoorzitter Pauline Meurs: “ParkinsonNet kenmerkt zich door een
mooie opbouw van studies door de jaren heen, bij ZonMw afgesloten
met een project voor een multidisciplinaire richtlijn en een
doelmatigheidsonderzoek. Het onderscheidende karakter van
ParkinsonNet kenmerkt zich in de landelijke toepasbaarheid.”

Parelprojecten
Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op.
Parelprojecten sluiten aan bij een actuele ontwikkeling in de
gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met
verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn
goed te implementeren in de praktijk. ZonMw heeft vanaf 2009
aan 16 projecten een Parel toegekend. Uit deze
Parelprojecten heeft een vakjury het meest bijzondere
Parelproject van ZonMw gekozen. 

Winnaar
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die
opgeleid zijn om Parkinson patiënten te behandelen. Al deze
zorgverleners werken in regionale netwerken efficiënt met elkaar
samen. Parkinsonpatiënten hebben te maken met verschillende
zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, neuroloog,
logopedist en thuiszorg. Goede afstemming van de zorg is voor deze
groep patiënten van groot belang.
Het ParkinsonNet brengt de zorgverleners onder andere via scholing
en een digitaal platform bij elkaar. Maar ook de patiënt heeft
toegang tot deze website. ParkinsonNet is een initiatief van het
UMC St Radboud en de Nederlandse Werkgroep voor
Bewegingsstoornissen. Het wordt ondersteund door de Parkinson
Vereniging van patiënten. Op dit moment zijn er 65 regionale
netwerken die geheel Nederland bestrijken.

Genomineerden
Naast ParkinsonNet waren Parelprojecten ‘Better in, Better out’ en
‘Betere Diagnostiek bij acute buikpijn’ genomineerd voor deze Zorg
Jaarprijs. Deze selectie voor de Nationale Zorg Jaarprijs betrof
projecten op het gebied van de curatieve zorg, omdat deze sector
dit jaar op het gala van de Nationale Zorgprijs centraal
stond.

‘Better in, Better out’ laat zien dat pre-operatieve fysiotherapie
voorafgaand aan open-hart operaties werkt. De jury onder de indruk
van de enorm robuuste resultaten. Een ziektereductie van 50% en een
zeer aanzienlijke vermindering van ademhalingscomplicaties bij de
risicopopulatie.

Het onderzoek ‘betere diagnostiek acute buikklachten’ is een
schoolvoorbeeld hoe professionals zelf hun handelen kritisch tegen
het daglicht houden. Behalve dat afschaffen van rontgenfoto’s bij
acute buikklachten kostenbesparend werkt, levert het een snellere
diagnose.

De drie genomineerde Parelprojecten werden door de vakjury geprezen
om originaliteit, relevantie voor de zorg, durf en
enthousiasme.

Meer informatie:
Better in, Better out – preoperatieve
fysiotherapie

Betere diagnostiek acute buikklachten
ParkinsonNet

Over de Nationale Zorg Jaarprijs

De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) is een kennisplatform voor de
zorgsector, dat zich ten doel heeft gesteld een positieve bijdrage
te leveren aan de zorgsector, zowel voor de zorgconsument als voor
(potentiële) werknemers. De NZJ is er voor iedereen, direct of
indirect betrokken bij de zorg. De NZJ dient als inspiratiebron
voor mensen die bijzondere prestaties in de sector willen leveren.
De NZJ organiseert competities, verkiezingen, netwerkbijeenkomsten
en het jaarlijkse NZJ-gala.