Volg ParkinsonNet

Parkinson Revalidatie Afdeling in de Drie Hoven

  • Home
  • Nieuws
  • Parkinson Revalidatie Afdeling in de Drie Hoven

PERSBERICHT Parkinson Revalidatie Afdeling in de Drie Hoven

De ziekte van parkinson, genoemd naar de Engelse arts James Parkinson is een hersenziekte waarbij zennuwcellen, vooral de zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven. De cellen van de substantia nigra hebben als taak dopamine te produceren, door de ziekte van parkinson ontstaat dus een dopamine tekort. Door een tekort aan dopamine gaan de hersenkernen die betrokken zijn bij de centrale bewegingen slechter gaan functioneren. De gevolgen hiervan zijn langzaam en weinig bewegen, trillen, voorovergebogen lopen en stijve spieren. Hiernaast kunnen er ook "minder zichtbare" verschijnselen optreden als moeite met het geheugen, somberheid, gedragsveranderingen en moeite met het plassen. Dit maakt de ziekte van Parkinson tot een complexe aandoening. 

De ziekte van Parkinson kan sommige patiënten in der mate beperken, dat zowel de patiënt als de familie vast lopen, zowel letterlijk als figuurlijk. Als er meerdere problemen spelen kan een kortdurende klinische opname op deParkinsonRevalidatieAfdeling een uitkomst bieden om het niveau van functioneren in de thuissituatie te verbeteren en een opname in het verpleeghuis uit te stellen dan wel proberen te voorkomen.

In samenwerking met de neurologie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis opent  woonzorgcentrumde Drie Hovente Amsterdam september dit jaar een specialeParkinsonRevalidatieAfdeling. Eerder is met succes al een afdeling in Groningen (verpleeghuis Lauwershof), Alkmaar (Maartenshof) en Arnhem (Driegasthuizengroep). Wij zijn blij deze zorg nu ook in regio Amsterdam te kunnen bieden.

Op onzeParkinsonRevalidatieAfdeling kunnen parkinsonpatiënten gedurende zes weken ter observatie en voor behandeling worden opgenomen met de mogelijkheid tot verlenging. De afdeling is zodanig ingericht dat een patiënt met de ziekte van Parkinson hier beter tot zijn recht kan komen dan tijdens een algemene ziekenhuisopname.  De problemen die de patiënt en zijn/haar mantelzorger(s) ondervinden als gevolg van de ziekte van Parkinson worden in kaart gebracht, waarna acties ter verbetering worden gestart. De artsen, verpleegkundigen en paramedici zijn extra geschoold in de ziekte van Parkinson. Ook is de behandelgroep aangesloten bij Parkinsonnet.

Het idee voor eenParkinsonRevalidatieAfdeling is ontstaan vanuit de behoefte om sommige parkinsonpatiënten wat langer in een rustige setting te observeren. Bijvoorbeeld patiënten die in een vergevorderd stadium van de ziekte niet meer zo vanzelfsprekend reageren op medicatie en motorisch vastlopen. Omdat er op onze afdeling 24 uur per dag toezicht is, kunnen op een veiligere manier grotere medicatiewijzigingen door gevoerd worden. Ook kunnen we tijdens de opname een gericht fysiotherapieprogramma inzetten, bijvoorbeeld bij een loopstoornis als bevriezen of bij valneigingen. Verder kijken we in hoeverre we met ergotherapie en logopedie de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen optimaliseren. Bij hallucinaties, slaapstoornissen of ernstige aandachtsproblemen kan een psycholoog de cognitieve status in kaart brengen en hulp aanbieden. Verder wordt gekeken of er thuis aanpassingen nodig zijn en hoe we de partner eventueel tegemoet kunnen komen zodat de patiënt na de opname weer terug kan keren naar huis.

Om voor opname in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van een neuroloog of specialist ouderengeneeskunde uit regio Amsterdam. Tot opname wordt meestal besloten als er veel problemen aanwezig zijn, die het thuis functioneren in de weg staan. Hierbij moet wel het uitgangspunt zijn dat terugkeer naar huis mogelijk is. Er geldt geen leeftijdsgrens.

Samen met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hoopt woonzorgcentrum de Drie Hoven ook op termijn eenParkinsonVerblijfsAfdeling te starten en een dagbehandelingsgroep helemaal te wijden aan patiënten met de ziekte van Parkinson.

Informatiefolder pdf

Meer informatie kan u opvragen bij: revalidatie afdeling de Drie Hoven: tel. 020-4497091

Zorgzoeker