Parkinson treft ook jonge mensen

Vandaag, 11 april, is het Wereld Parkinson Dag. Een dag waarop
extra aandacht wordt gevraagd voor de ziekte van Parkinson, die dit
jaar precies 200 jaar geleden werd beschreven door de Engelse James
Parkinson. De ziekte staat vooral bekend als ‘ouderdomsziekte’,
maar treft ook veel jonge mensen.

Nederland telt nu al 50.000 mensen met parkinson. Als gevolg van
de vergrijzing zullen dat er in 2025 twee keer zoveel zijn. Eén van
de vele misverstanden over parkinson is dat deze ziekte alleen
ouderen treft. Prof. Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het
Radboudumc, maakt zich al jarenlang sterk voor goede zorg rondom
deze invaliderende ziekte. Hij is verbaasd over de vele
misvattingen die er, 200 jaar na de eerste publicatie over
parkinson, nog altijd bestaan. “Als je een willekeurig iemand op
straat vraagt wat hun beeld is van de ziekte van Parkinson noemen
ze bijna allemaal de ‘oude, voorovergebogen, trillende man’. Maar
niets is minder waar! Van de mensen met parkinson krijgt 10 tot 15%
de diagnose wanneer ze jonger dan 40 jaar zijn. Mijn jongste
patiënte is slechts 13 jaar oud.”

Misverstanden over parkinson

Speciaal ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van parkinson
wil ParkinsonNet, een bijdrage leveren aan het wegnemen van die
vele misverstanden rondom de ziekte. Daarom we vandaag de website
www.parkinsonnet.nl/misverstanden, waarop
de 200 grootste misverstanden over de ziekte van Parkinson worden
weerlegd. De eerste 100 misverstanden staan vandaag, op Wereld
Parkinson Dag, online. De volgende 100 misverstanden worden
wekelijks aangevuld, aan de hand van suggesties van mensen met
parkinson en andere betrokkenen. Zo sluiten wij het einde van dit
bijzondere jaar af met het complete overzicht!

Meer dan een motorische ziekte

”Een veelgehoorde misvatting is dat de impact van de ziekte wel
meevalt, maar de gevolgen zijn juist enorm, en zeker als je de
ziekte op jonge leeftijd krijgt”, geeft Bloem aan. “Parkinson is
namelijk veel meer dan alleen een motorische ziekte. In
werkelijkheid veroorzaakt parkinson ook een breed scala aan
niet-motorische problemen, zoals een depressie, slaapstoornis,
pijn, incontinentie, en ga zo maar door.” Daarmee heeft parkinson
niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op het
gezin, het werk en het sociale leven. Juist bij jonge mensen. “Veel
patiënten moeten na een aantal jaar stoppen met werken, kunnen niet
meer de dingen doen met hun kinderen zoals ze dat vroeger deden, en
zijn zo vermoeid dat sociale activiteiten lastiger worden”, aldus
Bloem. “Niet zelden krijgen mensen met parkinson het verwijt dat ze
te diep in het glaasje hebben gekeken, omdat ze zulke gekke
bewegingen maken. Dat is natuurlijk ontzettend schrijnend.”

Meer aandacht en begrip voor de parkinsonpatiënt zou al een goede
stap richting een mooiere toekomst zijn. Bloem: “Dat parkinson
vandaag 200 jaar bestaat is allesbehalve een verjaardag om te
vieren. Maar als we voor alle mensen met parkinson, jong of oud,
het leven een stuk aangenamer kunnen maken, hebben we dat in ieder
geval gewonnen. De website die we vandaag lanceren gaat daar
hopelijk een goede bijdrage aan leveren!”