Volg ParkinsonNet

ParkinsonInzicht online!

Op het afgelopen congres van ParkinsonNet werden jullie geïnformeerd over ParkinsonInzicht, de kwaliteitsregistratie voor de ziekte van Parkinson. Met deze registratie willen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg voor de ziekte van Parkinson. In ParkinsonInzicht worden gegevens van zoveel mogelijk parkinsonpatiënten anoniem opgenomen. Parkinsonpatiënten wordt gevraagd om door middel van een vragenlijst informatie te geven over de zorg die zij ontvangen hebben en ook over het resultaat van de zorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten over ervaringen met de zorg en vragenlijsten over de kwaliteit van leven. Ook neurologen, therapeuten en andere zorgverleners wordt gevraagd om informatie te geven. Verder wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die al bekend zijn bij zorgverzekeraars.

ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet. ParkinsonInzicht komt tot stand door nauwe samenwerking met de Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en andere betrokken beroepsorganisaties. ParkinsonInzicht wordt mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De uitvoering van ParkinsonInzicht wordt verzorgd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

De ontwikkeling van ParkinsonInzicht vond plaats in 2013. Thans is er een systeem ontwikkeld voor neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten en patiënten. In het eerste kwartaal van 2014 zullen een aantal ziekenhuizen gaan starten met het registreren van de parkinsonpatiënten. In de loop van 2014 wordt de registratie landelijk uitgerold. Hierover zullen wij u verder informeren. Ook wordt de registratie verder doorontwikkeld: zo wordt verder gewerkt aan de gebruikersvriendelijkheid om de registratielast zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt de registratie uitgebreid met vektis-gegevens en kwaliteitsgegevens van andere disciplines. 

Meer informatie vindt u op www.parkinsoninzicht.nl.

Parkinson Inzicht Logo FC

Zorgzoeker