Volg ParkinsonNet

ParkinsonNet en de AVG

Het is een hot topic op dit moment en ook u heeft er vast over gehoord of bent er bezig mee geweest, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Ook ParkinsonNet maakt al haar activiteiten vóór 26 mei 2018 'AVG-proof'.

Dat we bij ParkinsonNet persoonsgegevens verwerken en bewaren is duidelijk. We houden immers bij wie aangesloten is bij ParkinsonNet zodat wij, maar ook u dit kan aantonen. Bij het verwerken en bewaren van deze gegevens ligt toestemming ten grondslag. U gaf en geeft ons toestemming om uw gegevens bij te houden en te verwerken zodat u ParkinsonNet zorgverlener kan zijn. Hierin verandert niets, maar we maken wel graag inzichtelijk wat we met uw gegevens en deze nieuwe regelgeving doen.

Wat doet ParknsonNet met mijn gegevens?

  • ParkinsonNet houdt gegevens bij van iedereen die zowel 'intern' (bijvoorbeeld aangesloten zorgverleners) als 'extern' (bijvoorbeeld geïnteresseerden die onze nieuwsbrief ontvangen)  bij ons betrokken is.
  • In ons nieuw aangemaakte verwerkingsregister, houden we bij welke verwerkingen we doen, wie daarbij betrokken is (intern en extern), hoe lang de gegevens bewaard worden en of we een verwerkersovereenkomst nodig hebben.
  • Met betrokken organisaties sluiten we verwerkersovereenkomsten. Daarin staat precies welke gegevens we waarom delen en wat wij en de externe partij doen om uw gegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het KNGF waarmee we gegevens uitwisselen ten behoeve van accreditatie. Een overzicht van wat we precies met welke organisaties uitwisselen volgt.
  • Naast het verwerken van gegevens van aangesloten zorgverleners, verwerken we ook gegevens van mensen die niet aangesloten zijn bij ParkinsonNet. Overal waar we dat doen vragen we expliciet toestemming aan deze mensen voor deze gegevens.

Moet ik een verwerkersovereenkomst met ParkinsonNet tekenen?

Omdat we enkel uw persoonsgegevens verwerken en niet via u gegevens verwerken van bijvoorbeeld uw patiënten, hoeft u geen verwerkersovereenkomst te tekenen. Deze formaliteit ligt bij de organisaties met wie wij zakelijk gegevens uitwisselen, zoals bij het bovenstaande voorbeeld van het KNGF.

Hoe communiceer ik als zorgverlener veilig online?

We krijgen veel vragen over welke middelen veilig zijn om online patiëntgegevens mee te delen. Hoewel dit enigszins betrekking heeft op de AVG (de middelen die gebruikt worden om gegevens te delen/verwerken moeten immers veilig en beveiligd zijn), was dit vóór deze nieuwe wetgeving ook al het geval. Daarbij gelden er veel meer wetten en regels wanneer het om online delen van patiëntgegevens gaat dan alleen de AVG.

Meer informatie over veilig online communiceren vindt u op ParkinsonConnect in het door ons opgestelde document ' Veilige online communicatie in de zorg'.

Hulp bij en informatie over de AVG

In het stuk hierboven staan al een aantal goede links naar hulpmiddelen die u kan gebruiken om 'AVG-proof' te zijn, aanvullend daarop gebruikten wij deze tools en tips:

  • ParkinsonNet is geen zorgorganisatie en heeft dus een andere grondslag voor gegevensverwerking. Zorgorganisaties beroepen zich voornamelijk op de grondslag voor het uitvoeren van een overeenkomst, in dit geval een behandelovereenkomst wel te verstaan.
  • Bekijk hier wanneer het nodig is om een verwerkersovereenkomst op te stellen. Omdat wij als ParkinsonNet niet namens u persoonsgegevens verwerken hoeft uw organisatie / bedrijf geen verwerkersovereenkomst met ons te hebben.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciale pagina voor wat de AVG betekent voor zorgaanbieders.
  • Er zijn op internet een aantal goede voorbeelden van verwerkingsregisters te vinden.

o   Voorbeeld van een apotheek

o   Voorbeeld van Amersfoorts

o   Voorbeeld van Cofian

Zorgzoeker