Volg ParkinsonNet

ParkinsonNet in cijfers

ParkinsonNet in cijfers

ParksinonNet heeft in samenwerking met Vektis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een rapport samengesteld over de cijfers van ParkinsonNet. Het betreft een analyse van de kwaliteit van zorg binnen het landelijke ParkinsonNet in de jaren 2010 en 2011, op basis van een analyse van de Vektis -database. In de eerste plaats vormt de huidige analyse een bevestiging van eerdere rapporten dat ParkinsonNet leidt tot een betere kwaliteit van zorg. In de tweede plaats laat de analyse in dit rapport zien dat nog altijd sprake is van veel variatie in de geleverde zorg.

Conclusie

De volgende kwaliteitsindicatoren parkinson werden in kaart gebracht: aantallen patiënten, paramedische zorg (met daarbij speciale aandacht voor de fysio- en oefentherapie), geneesmiddelen, complexe behandelingen, fracturen, ziekenhuisopnames, revalidatie, gebruik van verpleging en verzorging en zorgkosten.

In de eerste plaats vormt de huidige analyse een bevestiging van eerdere rapporten dat ParkinsonNet leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Aspecten van deze betere kwaliteit betreffen onder andere het aanzienlijk hogere volume aan patiënten per deelnemende behandelaar (bijna 10 voor een ParkinsonNet fysiotherapeut, tegen slechts 1,6 voor een algemeen werkzame therapeut) en het hoge percentage van patiënten dat onder behandeling is bij een eerstelijns ParkinsonNet behandelaar. Verder zien we in actieve ParkinsonNet-regio's minder fracturen en gelijk aantal heupfracturen dan in minder actieve ParkinsonNet-regio's.

In de tweede plaats laat de analyse in dit rapport zien dat nog altijd sprake is van veel variatie in de geleverde zorg. Dit gold zowel voor de eerste lijn (bijvoorbeeld het percentage behandelde patiënten per netwerk) als voor de tweede lijn (bijvoorbeeld het percentage patiënten met dure, geavanceerde behandelingen). Een dergelijke variatie van zorg is ongewenst, en laat zien dat er nog veel ruimte is voor verdere verbetering van de landelijke parkinsonzorg.

In de derde plaats toont dit rapport de grote meerwaarde van analyses van de Vektis database. De geleverde data geven zeer waardevolle bedrijfsinformatie over de daadwerkelijk geleverde kwaliteit van zorg op populatie niveau, en vormen als zodanig een uitstekend feedback middel om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Toekomst

Een centrale doelstelling voor ParkinsonNet in de nabije toekomst is om de gemiddelde kwaliteit van zorg in de deelnemende netwerken verder te verbeteren, en om de variatie in de geleverde zorg te reduceren (met name door de onderkant van de kwaliteitscurve aan te pakken). Om dit te bereiken is het van essentieel belang om te streven naar volledige transparantie over de geleverde kwaliteit van zorg en het terugkoppelen van informatie daarover, aan zowel de zorgaanbieders (als benchmark), aan de patiënten (als methode om gericht te kiezen voor kwaliteit), aan de zorgverzekeraars (voor inkoop van de beste zorg) en voor ParkinsonNet (als feedback om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren).

 

Lees hier het volledige rapport (pdf).

Zorgzoeker