Afbeelding voor ParkinsonNet in cijfers 2019

ParkinsonNet in cijfers 2019

Jaarlijks brengen we trends in paramedische zorg in kaart met behulp van Vektisgegevens. We zien dat ook dit jaar het gebruik van ParkinsonNetparamedici weer verder gestegen is. Meer informatie over de landelijke cijfers vindt u in dit rapport. Voor iedere regio is er een ook rapportage beschikbaar waarin we de regionale cijfers vergelijken met de landelijke. Deze regionale rapportage vindt u in ParkinsonConnect, onder bestanden van uw regionale netwerk.