ParkinsonNet in cijfers

ParksinonNet heeft in samenwerking met Vektis en
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een rapport samengesteld over de
cijfers van ParkinsonNet. Het betreft een analyse van de kwaliteit
van zorg binnen het landelijke ParkinsonNet in de jaren 2010 en
2011, op basis van een analyse van de Vektis -database. In de
eerste plaats vormt de huidige analyse een bevestiging van eerdere
rapporten dat ParkinsonNet leidt tot een betere kwaliteit van zorg.
In de tweede plaats laat de analyse in dit rapport zien dat nog
altijd sprake is van veel variatie in de geleverde zorg.

De volgende kwaliteitsindicatoren parkinson werden in kaart
gebracht: aantallen patiënten, paramedische zorg (met daarbij
speciale aandacht voor de fysio- en oefentherapie), geneesmiddelen,
complexe behandelingen, fracturen, ziekenhuisopnames, revalidatie,
gebruik van verpleging en verzorging en zorgkosten.

In de eerste plaats vormt de huidige analyse een bevestiging van
eerdere rapporten dat ParkinsonNet leidt tot een betere kwaliteit
van zorg. Aspecten van deze betere kwaliteit betreffen onder andere
het aanzienlijk hogere volume aan patiënten per deelnemende
behandelaar (bijna 10 voor een ParkinsonNet fysiotherapeut, tegen
slechts 1,6 voor een algemeen werkzame therapeut) en het hoge
percentage van patiënten dat onder behandeling is bij een
eerstelijns ParkinsonNet behandelaar. Verder zien we in actieve
ParkinsonNet-regio’s minder fracturen en gelijk aantal
heupfracturen dan in minder actieve ParkinsonNet-regio’s.

In de tweede plaats laat de analyse in dit rapport zien dat nog
altijd sprake is van veel variatie in de geleverde zorg. Dit gold
zowel voor de eerste lijn (bijvoorbeeld het percentage behandelde
patiënten per netwerk) als voor de tweede lijn (bijvoorbeeld het
percentage patiënten met dure, geavanceerde behandelingen). Een
dergelijke variatie van zorg is ongewenst, en laat zien dat er nog
veel ruimte is voor verdere verbetering van de landelijke
parkinsonzorg.

In de derde plaats toont dit rapport de grote
meerwaarde van analyses van de Vektis database. De geleverde data
geven zeer waardevolle bedrijfsinformatie over de daadwerkelijk
geleverde kwaliteit van zorg op populatie niveau, en vormen als
zodanig een uitstekend feedback middel om de kwaliteit van zorg
verder te verbeteren.

Een centrale doelstelling voor ParkinsonNet in de nabije
toekomst is om de gemiddelde kwaliteit van zorg in de deelnemende
netwerken verder te verbeteren, en om de variatie in de geleverde
zorg te reduceren (met name door de onderkant van de
kwaliteitscurve aan te pakken). Om dit te bereiken is het van
essentieel belang om te streven naar volledige transparantie over
de geleverde kwaliteit van zorg en het terugkoppelen van informatie
daarover, aan zowel de zorgaanbieders (als benchmark), aan de
patiënten (als methode om gericht te kiezen voor kwaliteit), aan de
zorgverzekeraars (voor inkoop van de beste zorg) en voor
ParkinsonNet (als feedback om de kwaliteit van zorg verder te
verbeteren).

 

Lees hier het volledige rapport (pdf).