ParkinsonNet in heel Nederland

 

Figuur uit: “Improving the quality of allied health care in
Parkinson’s disease through community based networks: the
ParkinsonNet health care concept”. Proefschrift MJ
Nijkrake 
© 2010 

 

11 oktober 2010- Op vrijdag 08 oktober heeft in de
Jaarbeurs in Utrecht de eerste dag van de ParkinsonNet
basisscholing voor zorgverleners in Drenthe en Friesland
plaatsgevonden. Hierdoor is nu in iedere regio in Nederland een
ParkinsonNet te vinden! De deelnemende zorgverleners zullen in
de komende weken terug te vinden zijn in de Parkinson
Zorgzoeker
.

Tijdens deze multidisciplinaire basisscholingsdag
waren, naast zorgverleners uit de regio’s Drenthe en
Friesland, ook een groot aantal zorgverleners aanwezig die
zullen aansluiten bij de al bestaande
netwerken. Hierdoor is de bereikbaarheid van
zorgverleners in de bestaande regio’s verder verbeterd. Ook waren
er bijna 80 diëtisten aanwezig, die vanaf nu parkinsonpatiënten in
het hele land nog beter ten dienste kunnen zijn.

De aanwezige zorgverleners kregen op 8 oktober een gevarieerd
programma voorgeschoteld, waarbij men door topsprekers bijgepraat
werd over de nieuwste inzichten op het gebied van de ziekte
van Parkinson. Zo kreeg men o.a. meer inzicht in de achtergronden
van de ziekte, de medische behandeling, de psychosociale
behandeling en de verschillende paramedische behandelingen. De
afzonderlijke disciplines zullen in de komende tijd nog meer
scholingsdagen volgen, waarbij de specifieke deskundigheid verder
ontwikkeld kan worden.

Wij wensen iedereen veel succes!