ParkinsonNet Innovation Award

Tijdens het ParkinsonNet Congres 2012 wordt de eerste
ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt. Dit is niet zomaar een
prijs! De winnaar van de prijs ontvangt namelijk een
projectsubsidie van 15.000 Euro om de kwaliteit
van zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren. Iedere ParkinsonNet
zorgverlener kan een projectidee indienen.

Projecten die direct leiden tot betere parkinsonzorg in de eigen
regio, en ook interessant zijn voor andere ParkinsonNet regio’s,
komen in aanmerking voor de prijs. Stichting Parkinson Nederland
stelt de projectsubsidie beschikbaar.

Meer informatie over de ParkinsonNet Innovation Award vindt
u hier.