Volg ParkinsonNet

ParkinsonNet In Voor Zorg

ParkinsonNet is In voor zorg!

invoorzorg

Uit meerdere analyses is gebleken dat de aanpak van ParkinsonNet de zorg kwalitatief beter maakt, dat het aantal ziektecomplicaties aanmerkelijk afneemt, en dat de Parkinson-zorg veel doelmatiger wordt, met een jaarlijkse kostenbesparing die kan oplopen tot 20 miljoen euro. De verwachting is dat deze kostenbesparing nog veel aanzienlijker kan worden als ook de zorg in het kader van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betrokken wordt bij ParkinsonNet, omdat een groot deel van de  Parkinson-zorgkosten in de AWBZ vallen.

ParkinsonNet en In voor zorg!

ParkinsonNet zal in 2013 en 2014 met In voor zorg! samenwerken aan een betere verbinding met AWBZ-gefinancierde organisaties. Concreet doel is om in die periode de aanpak van het ParkinsonNet te verbreden naar de AWBZ-gefinancierde organisaties in de regio Zuid Gelderland. Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan in Zuid Gelderland wordt een model opgesteld voor andere regionale netwerken in Nederland. Tijdens dit In voor zorg-traject zal specifiek worden gekeken naar de mogelijkheden van ontschotting van de financiering van zorg voor Parkinson patiënten.

Website: Invoorzorg (externe link)

Meer weten

Zorgzoeker