ParkinsonNet Nederland

Het ParkinsonNet is hard op weg om parkinsonpatiënten in
het hele land de keuze te geven voor een deskundige behandeling
door samenwerkende ParkinsonNet zorgverleners.

In de loop van 2010 hopen we ook in Drenthe, Friesland en Twente
& Salland een ParkinsonNet te kunnen realiseren (alle
zorgverleners behorende tot de doelgroepen zullen hier t.z.t. over
geïnformeerd worden).  Hiermee is een eerste grote stap gezet
om de zorg voor parkinsonpatiënten in heel Nederland te
optimaliseren, maar daarmee is het natuurlijk nog lang niet klaar!
Alle betrokkenen werken er hard aan om het ParkinsonNet concept
steeds verder te verbeteren. Zo zullen in de nabije toekomst
bijvoorbeeld steeds meer disciplines kunnen aansluiten die
betrokken zijn bij de zorg voor parkinsonpatiënten en zullen
patiënten en mantelzorgers een steeds betere keuze krijgen om te
voorzien in hun eigen zorgbehoefte.