Volg ParkinsonNet

Betere zorg vraagt nieuwe businessmodellen. ParkinsonNet is zo’n Briljant Businessmodel!

  • Home
  • Nieuws
  • ParkinsonNet opgenomen als 'Briljant Businessmodel'

 

ParkinsonNet opgenomen als Briljant Businessmodel

In april 2014 namen Bas Bloem en Marten Munneke met trots een exemplaar in ontvangst van het nieuwe managementboek 'Briljante businessmodellen in de zorg, baanbrekende benaderingen voor betere en betaalbare zorg', uit handen van de caseauteurs. ParkinsonNet is opgenomen als Briljant Businessmodel.

> Direct het hoofdstuk over ParkinsonNet lezen

Auteurs Rosanne Preyde en Kerwin Hartman met oprichters Bas Bloem en Marten Munneke

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden is er meer nodig dan kleine besparingen en verbeteringen. Dit vraagt om echte doorbraken: Briljante Businessmodellen. Dat concluderen auteurs Kemperman (Achmea), Geelhoed (&samhoud) en Op 't Hoog (Achmea) in het boek Briljante Businessmodellen in de Zorg. De auteurs hebben onderzoek verricht naar de meest briljante businessmodellen over de hele wereld. Businessmodellen waar je van kunt leren en die je eigenlijk in elk land zou willen hebben om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. 'Het is de hoogste tijd om van elkaar te leren. Het 'not inventend here' syndroom in de zorg moet resoluut worden behandeld voordat het te laat is', aldus de auteurs.

Samen met 28 caseauteurs hebben zij 20 bedrijfsmodellen beschreven van organisaties die voor hetzelfde geld fundamenteel meer zorg leveren, van betere kwaliteit en/of met veel meer impact op de gezondheid.

Stakeholdersmodel
"De harde eis in de selectie was dat de waardecreatie voor patiënten, én aandeelhouders, én medewerkers én de maatschappij meetbaar, aantoonbaar en baanbrekend moest zijn," licht Kemperman toe. Volgens het drietal vraagt goede, toegankelijke en betaalbare zorg om vijf specifieke doorbraken. Er is behoefte aan solidariteit, preventie, patiëntgerichte zorg, eigen stuurinstrumenten en differentiatie van ziekenhuizen. Voor elk van deze doorbraken zijn vier briljante businessmodellen geselecteerd die laten zien hoe dit kan. Dit zijn cases uit binnen- en buitenland en uit het heden en verleden, o.a. Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Discovery, Healthways, Ryhov, Mayo Clinics, Kaiser Permanente en Princess Margaret Cancer Centre. ParkinsonNet is als een van deze 20 Briljante Businessmodellen beschreven en ParkinsonNet is een van de voorbeelden als het gaat om het laten werken van zelfmanagement.

Wat maakt ParkinsonNet nu een Briljant Businessmodel in de Zorg?

2

Het integrale aanbod en het stuur van de zorg dat in handen van de patiënt ligt. De essentie van ParkinsonNet als netwerkorganisatie is het faciliteren van parkinsonpatiënten bij het leven met hun ziekte. Als patiënten meer stem krijgen in de eigen behandeling, wordt er gezondheiswinst geboekt.

Gedreven vanuit visieParkinsonNet is erop gericht om mensen met parkinson of atypisch parkinsoninsme van de best mogelijke zorg te voorzien. En wil de patiënt in staat stellen om alles uit zichzelf te halen.  'Eruit halen wat erin zit en oplossingen zoeken', aldus Bloem.

Verrassend businessmodelParkinsonNet heeft doordacht welke positie zij in de markt wil innemen en welke waarde zij aan haar patiënten wil leveren. Wat krijgt de patiënt? Hoe krijgt de patiënt de dienst geleverd? Wat kost het, welke moeite moet de patiënt er voor doen. Het businessmodel is rondom deze patiëntwaarde neergezet.

Het draaiend houden van dit netwerk, de samenwerking met partners en leveranciers, het klantcontact en de marketing: dit alles is integraal neergezet in één netwerkorganisatie.

Resultaten voor alle stakeholdersParkinsonNet weet waarde te creëren voor alle stakeholders; enthousiaste ParkinsonNet zorgverleners, hogere patiënttevredenheid, minder zorggebruik en lagere kosten. Waarbij zelfmanagement de sleutel vormt om de druk op het zorgsysteem te verminderen.

Wat zijn de Briljante inzichten die ParkinsonNet meegeeft?

  • Verlaag de kosten door kwaliteit te verhogen. Dit doet ParkinsonNet onder andere door zorgverleners te selecteren en hun expertise te bevorderen.
  • Bepaal gezamenlijk de standaardisatie in behandelrichtlijnen.
  • Gebruik de kracht van het netwerk: zorg voor continue interactie en informatie-uitwisseling.
  • Zet patiënten werkelijk centraal en vertaal dat door in al het denken en werken.

Charity is not scalable, één van de huidige puzzels waar de organisatie nu actief mee bezig is, is om het verdienmodel te versterken door ook dit te organiseren naar gezondheidswinst.

> Lees het hoofdstuk over ParkinsonNet

Zorgzoeker