ParkinsonNet trial in Lancet Neurology

Het beter organiseren van zorg loont. Dit blijkt uit
onderzoek van het UMC St Radboud naar een nieuw zorgconcept voor
patiënten met de ziekte van Parkinson. De resultaten van dit
onderzoek zijn gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift
‘Lancet Neurology’.

Wetenschappers van het Parkinson Centrum Nijmegen van het UMC St
Radboud onderzochten de waarde van het beter organiseren van de
zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een
veel voorkomende aandoening die ernstige gevolgen heeft voor het
dagelijks leven. In Nederland lijden ongeveer 50.000 mensen aan
deze ziekte.

ParkinsonNet
Veel parkinsonpatiënten maken langdurig gebruik van
fysiotherapie, maar de kwaliteit van deze behandeling is wisselend.
De meeste fysiotherapeuten behandelen maar weinig
parkinsonpatiënten en hebben daardoor onvoldoende specifieke
expertise in huis. Om de zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren
heeft het  Parkinson Centrum Nijmegen enkele jaren geleden
ParkinsonNet ontwikkeld. Dit in samenwerking met de Parkinson
Vereniging en de Nederlandse Werkgroep voor
Bewegingsstoornissen.

ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van een
geselecteerd aantal fysiotherapeuten, die speciaal zijn opgeleid
voor de behandeling van Parkinsonpatiënten. Zij krijgen trainingen
om binnen hun netwerk informatie uit te wisselen en samen te werken
met elkaar en met de neurologen in hun regio.  De ParkinsonNet
therapeuten zijn voor de parkinsonpatiënt goed te vinden, onder
andere via internet en folders. Zo trekken zij extra patiënten aan
en kunnen ze hun expertise verder vergroten.

70 miljoen
Bij het onderzoek naar de waarde van de ParkinsonNet netwerken
waren 700 patiënten betrokken. Nooit eerder is zo’n grootschalig
onderzoek verricht naar paramedische zorg. Uit de resultaten blijkt
dat door ParkinsonNet enerzijds de kwaliteit van zorg duidelijk
toeneemt, en dat anderzijds de kosten aanzienlijk afnemen. De
onderzoekers berekenden dat de zorg via ParkinsonNet in een half
jaar tijd een besparing van 720 euro per patiënt opleverde. Dat
betekent dat een jaarlijkse besparing van ruim 70 miljoen euro
mogelijk is. Bovendien ervaren zorgverleners en patiënten het
ParkinsonNet als een welkome verbetering van de dagelijkse zorg, zo
blijkt ook uit het onderzoek.

ParkinsonNet is sinds de start in 2004 enorm gegroeid. Het omvat
momenteel 64 netwerken die bijna heel Nederland  bestrijken.
De netwerken zijn inmiddels uitgebreid met speciaal opgeleide
zorgverleners uit andere disciplines, zoals ergotherapeuten,
logopedisten en parkinsonverpleegkundigen.

Munneke M, Nijkrake MJ, Keus SHJ, Kwakkel G, Berendse HW,
Roos RAC, Borm GF, Adang EM, Overeem S, Bloem BR; on behalf of the
ParkinsonNet Trial Study Group. Effectiveness of community-based
networks for physiotherapy in Parkinson’s disease: a cluster
randomised trial. Lancet Neurol. 2009 Dec 1. [Epub ahead of
print].