Afbeelding voor ParkinsonNetzorgverleners verminderen complicaties bij parkinson

ParkinsonNetzorgverleners verminderen complicaties bij parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben minder complicaties bij behandeling door ParkinsonNetfysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.* Een combinatie van specialistische zorg door deze vier disciplines leidt bovendien tot de grootste vermindering van complicaties. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Radboudumc onder meer dan 51.000 mensen met parkinson. Nog niet eerder kwamen deze resultaten voor logopedie en de combinatie van zorg naar voren.


Eén op de honderd mensen boven de 55 jaar krijgt de ziekte van Parkinson. Hoewel medicijnen klachten van de ziekte (deels) verminderen, kunnen ze bepaalde complicaties niet voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een botbreuk door een val of een longontsteking door slikproblemen. Onder meer om die reden krijgen mensen met parkinson ook paramedische zorg, zoals fysio- of oefentherapie, logopedie en ergotherapie. Promovendus Amir Talebi en onderzoeksleider Sirwan Darweesh van de afdeling Neurologie van het Radboudumc onderzochten of het verschil maakt of gespecialiseerde paramedici of niet-gespecialiseerde behandelaars deze zorg leveren.


Minder complicaties
De onderzoekers gebruikten hiervoor gegevens van alle mensen met parkinson in Nederland, ruim 51.000, over een periode van negen jaar. De gespecialiseerde paramedici werden opgeleid door ParkinsonNet. Daarmee verkrijgen fysio- en oefentherapeuten bijvoorbeeld expertise in het geven van valpreventie aan mensen met parkinson. Het onderzoek toont aan dat mensen die specialistische behandeling door ParkinsonNetfysio- en oefentherapeuten krijgen, een kwart minder botbreuken hebben dan patiënten die reguliere behandeling ontvangen. Logopedie door specifiek opgeleide zorgverleners verminderde longontstekingen zelfs met dertig procent, terwijl gespecialiseerde ergotherapie het optreden van complicaties met zo’n tien procent verlaagde. Darweesh: “Er waren al aanwijzingen dat specialistische fysiotherapie gunstige effecten had, maar dit was nooit in zo’n grote groep onderzocht. Voor logopedie en ergotherapie was dit überhaupt nog nooit aangetoond.”

Meer dan de som der delen
De studie laat ook zien dat de verschillende vormen van specialistische paramedische zorg elkaar versterken. Zo hebben mensen met parkinson die zowel fysio/oefen- als ergotherapie krijgen van specifiek getrainde paramedici veel minder complicaties dan mensen die specialistische ergotherapie ontvangen maar reguliere fysiotherapie. “We tonen hiermee voor het eerst een teameffect aan”, vertelt Darweesh. “De combinatie van de verschillende vormen van specialistische paramedische zorg is hier echt meer dan de som der delen. We roepen de paramedici van verschillende disciplines dan ook op: werk (nog) meer samen! Mensen met parkinson hebben namelijk echt baat bij een gezamenlijk behandelplan.”

*Omdat de Vektiscijfers van 2010-2018 in de eerste jaren niet volledig waren voor diëtetiek, konden diëtisten niet in dit onderzoek worden meegenomen.


Over de publicatie
Dit onderzoek is gepubliceerd in Movement Disorders: Specialized versus Generic Allied Health Therapy and the Risk of Parkinson’s Disease Complications. A.H. Talebi, J.H.L. Ypinga, N.M. De Vries, J. Nonnekes, M. Munneke, B.R. Bloem, T. Heskes, Y.B. Shlomo, S.K.L. Darweesh. DOI: https://doi.org/10.1002/mds.29274.