Programma ParkinsonNet Jaarsymposium 2010

De deadline voor deelname nadert nu snel (maandag 15
november!!), dus schrijf u snel in!
 

Op zaterdag 27 november 2010 zal het ParkinsonNet jaarcongres
plaatsvinden in het Beatrix Theater in Utrecht. Het eerste
ParkinsonNet is in 2004 in de regio Arnhem-Nijmegen opgezet. Het
doel was om de kwaliteit van zorg voor Parkinson patiënten te
verbeteren, door de deskundigheid te verhogen en de regionale
samenwerking te bevorderen. Zes jaar later heeft ParkinsonNet
landelijke dekking bereikt! Inmiddels is in iedere regio in
Nederland een ParkinsonNet aanwezig. Ieder jaar organiseren wij een
congres voor alle ParkinsonNet deelnemers. Het doel is om elkaar te
ontmoeten en kennis uit te wisselen. We hebben dit jaar een
werkelijk prachtig programma, met nationale en internationale
topsprekers en met maar liefst 15 parallelsessies. Bij de
samenstelling van het programma hebben we rekening gehouden met de
brede doelgroep. Dankzij de grote hoeveelheid onderwerpen kan
iedere zorgverlener een waardevol programma samenstellen.

Download hier de brochure van het
jaarcongres

 

Inschrijven voor deelname

De deadline voor deelname nadert nu snel (maandag 15
november!!), dus schrijf u snel in!

ParkinsonNet deelnemers

Wanneer u deelneemt aan ParkinsonNet, dan heeft u een
e-mailbericht ontvangen met een directe koppeling naar de
inschrijving. Let op, u kunt zich niet inschrijven via deze
website.

Overige geinteresseerden

Vanaf vrijdag 15 oktober is de inschrijving voor het congres
opengesteld voor iedereen. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 14
november, maar wilt u deelnemen aan dit congres, schrijf u dan
zo snel mogelijk in. Deelname is beperkt en de parallelsessies
stromen snel vol.

De kosten voor inschrijving bedragen 245 Euro. U kunt zich
inschrijven door op deze koppeling te klikken. U komt dan in de
iDEAL betalingsmodule. In deze module kunt u een voorkeur voor de
te volgen parallelsessies aangeven. Door de betaling bent u
automatisch ingeschreven voor het congres. Na betaling ontvangt u
per e-mail een bevestiging.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor alle doelgroepen.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van
ParkinsonNet.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 27 november!

 

 

9.00 – 9.45  
Ontvangst 

9.45 – 10.00  Welkom door de
dagvoorzitters
(Prof. Dr. Bas Bloem & Dr. Marten
Munneke)

10.00 – 10.30  Improving the
quality of PD Care; a worldwide challenge!

Prof. Dr. Michael Okun, Medical Director
National Parkinson Foundation, USA

10.30 – 11.00  Zijn de
bewegingsproblemen van parkinsonpatiënten te
beïnvloeden?

Prof. Dr. Theo Mulder,
hoogleraar neuropsychologie RUG en directeur onderzoek
KNAW

11.00 – 11.30  
Koffie  

11.30 – 12.15   Parallelsessies 
                

12.15 – 13.15   Lunch

13.15 – 14.00   Parallelsessies 

14.00 – 14.30  
Theepauze        

14.30 – 15.00   De nieuwe multidisciplinaire
richtlijn voor
Parkinson.
          
Dr. Teus van Laar, Neuroloog, UMC Groningen

15.00 – 15.30 Duodopa, Apomorfine of DBS. Wat heeft de
patiënt
nodig?
                
Dr. Jeroen van Vugt, Neuroloog, MST,
Enschede
      

15.30 – 16.00   Kunnen
patienten met Parkinson veilig autorijden?

Prof. Dr. Ergun Uc, Associate
professor Movement Disorders, IOWA University,
USA
       

16.00 – 16.45    Klinische Les -Pisa
syndroom, camptocormia en andere wonderlijke
houdingsafwijkingen.

Prof. Dr. Bas Bloem, Neuroloog, UMC St
Radboud, Nijmegen

16.45             
Afsluiting

         
 Gezellige borrel onder muzikale begeleiding van de band TCHOM!

 

 1. Deel uw knelpunten en bepaal het gezicht
  van de nieuwe (Europese) richtlijn voor
  Fysiotherapie
 2. Video-casuistiek
 3. Een nieuwe fysiotherapeutische
  behandelrichtlijn voor patiënten met een cervicale
  dystonie 
 4. Casemanagement
 5. Kunnen patiënten met Parkinson
  Leren?
 6. Rol van
  Revalidatiecentra
 7. Heeft ergotherapie bij Parkinson
  effect?  
 8. Slaapstoornissen bij Parkinson:
  herkenning, diagnose en therapie
 9. Speech therapy – state of the
  art
 10. Het Patiënt Educatie Programma Parkinson
  (PEPP) programma
 11. De ParkFit studie –  Heb jij al
  gesport deze week…?
 12. De wereld van Zorg 2.0. Innovatieve ICT
  in de zorg
 13. Parkinson: voor het verpleeghuis een
  zorg?
 14. Deep Brain Stimulation
 15. Arbeid en Parkinson

Parallelsessie 1
Deel uw knelpunten en bepaal het gezicht van de nieuwe (Europese)
richtlijn voor Fysiotherapie

Dr. Samyra Keus (UMC St Radboud)
Inhoud: De KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson is na vijf jaar aan
een herziening toe. Het KNGF heeft een subsidie toegezegd om de
richtlijnen te herzien en tegelijkertijd een Europese richtlijn te
ontwikkelen. Deze richtlijn zal ontwikkeld worden in samenwerking
met de APPDE (Association for Physioterapists in Parkinson’s
Disease Europe, www.appde.eu) en de WCPT (World Federation of
Physical Therapy). Naast een update van de literatuur zullen er
aanvullende aanbevelingen ontwikkeld worden voor knelpunten in de
huidige fysiotherapeutische zorg. Vandaag is het uw kans mede te
palen hoe de nieuwe richtlijn er uit komt te zien. Waar loopt u
tegenaan in de zorg voor uw Parkinsonpatiënten? Wat mist er in de
richtlijn? Laat u horen!

Parallelsessie 2
Video-casuistiek
Prof. Dr. Bas Bloem (ParC, Nijmegen) en Dr. Elisabeth
Foncke (VUmc)

Inhoud: In deze interactieve sessie zullen video’s worden
gedemonstreerd van patiënten met zowel heel kenmerkende als
uitzonderlijke voorbeelden van neurologische bewegingsstoornissen.
De nadruk in deze sessie ligt op een actieve bijdrage door het
publiek, die commentaar mogen leveren op de gedemonstreerde
videobeelden. Op deze wijze komt het didactische element van deze
sessie optimaal tot zijn recht. Uiteraard is het ook mogelijk om
zelf video casuïstiek in te brengen, deze worden dan van commentaar
voorzien door de beide sprekers in deze sessie. Als u overweegt
zelf een video in te brengen graag ruim van tevoren contact met één
van beide sprekers, zodat uw bijdrage optimaal tot zijn recht
komt!

terug naar boven

Parallelsessie 3
Een nieuwe fysiotherapeutische behandelrichtlijn voor
patiënten met een cervicale dystonie 
Mw. Miranda Post (AMC), Dr. Marina de Koning (AMC),
Dr. Bart van de Warrenburg (UMC St Radboud)

Inhoud: Cervicale dystonie of torticollis is een focale vorm
van dystonie die bij ongeveer 8.000 personen in Nederland voorkomt.
Torticollis is een bewegingsstoornis waarbij spieren in de nek
continu worden aangespannen, wat resulteert in een abnormale stand
van het hoofd. De behandeling bestaat voornamelijk uit botuline
toxine injecties in de nekspieren. Naast de injecties hebben
patiënten veel baat bij fysiotherapie maar een goede richtlijn is
niet aanwezig. Vanuit het DystonieNet zijn wij met hulp van het
Prinses Beatrix Fonds een richtlijn aan het ontwikkelen. Tijdens de
parallelsessie willen wij kort ingaan op de pathofysiologie van
Dystonie, vervolgens een aantal video’s van patiënten met cervicale
dystonie met u bespreken en tot slot samen met u nadenken over de
inhoud van de nieuwe richtlijn voor fysiotherapie bij Cervicale
Dystonie.

terug naar boven

Parallelsessie 4
Casemanagement/ integrale zorg 
Dr. Klaske Wynia (Rijksuniversiteit
Groningen) en mw. Hella Tulp (voozitter werkgroep
Parkinsonverpleegkundigen)

Inhoud: De ziekte van Parkinson kan leiden tot complexe problemen
op verschillende terreinen. Daarnaast krijgen steeds meer patiënten
te maken met comorbiditeit waardoor in complexe situaties veel
hulpverleners aanwezig zijn. Het huidige zorgaanbod voor deze
complexe patiënten is versnipperd en onvoldoende afgestemd op de
behoefte. Ook de verantwoordelijkheid voor coherente zorg en de
coördinatie tussen alle hulpverleners wordt gemist. Casemanagement
kan een oplossing zijn om de zorg voor mensen met de ziekte van
Parkinson te verbeteren. Een casemanager die er is voor de patiënt
en mantelzorger, die informatie geeft en ondersteuning biedt,
onafhankelijk de positie van patiënt vertegenwoordigt en zorgt voor
continuïteit in het zorgproces. Hoe kan het casemanagement vorm
krijgen binnen de multidisciplinaire Parkinsonzorg? Wat zijn de
kenmerken van casemanagent en welke rol heeft de patiënt zelf? Deze
vragen komen in deze parallelsessie aan de orde.

terug naar boven

Parallelsessie 5
Kunnen patiënten met Parkinson Leren?

Prof. dr. Alice Nieuwboer (Leuven, België)
Inhoud: Zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten
en logopedisten ondersteunen patiënten met de ziekte van Parkinson
in het omgaan met de problemen die de ziekte met zich
meebrengt.  Patiënten wordt geleerd om te compenseren voor
beperkingen. Bijvoorbeeld door het aanleren van het gebruik van
cueingstrategieën, het aanpassen van de dagindeling, of door met
meer volume te spreken. De vraag ontstaat dan of patiënten wel in
staat zijn om dit nieuwe gedrag aan te leren. Zijn alle patiënten
‘leerbaar’ of zijn er subgroepen van Parkinson patiënten waarbij
het leren zeer moeizaam gaat of onmogelijk wordt. Waar heeft dit
mee te maken? Hoe kunnen parkinsonpatiënten het beste leren? Deze
vragen staan in deze parallelsessie centraal. Na deze sessie bent u
beter geïnformeerd over de ‘leerbaarheid’ van patiënten en weet u
welke leermethoden u bij Parkinson het beste kunt gebruiken om uw
patiënt beter te begeleiden.

terug naar boven

Parallelsessie 6
Rol van Revalidatiecentra

Dr. Ronald Meijer (Revalidatiecentrum Klimmendaal)
Inhoud:  In sommige regio’s is de revalidatiearts nauw
betrokken bij de Parkinsonzorg. In ander regio’s helemaal niet. Wat
is de precieze rol van Revalidatiecentra bij de behandeling en
verzorging van patiënten met de ziekte van Parkinson? In deze
parallelsessie zal onder leiding van revalidatiearts Ronald Meijer
gediscussieerd worden over de rol van revalidatiecentra in de
behandeling van parkinsonpatiënten. Voor welke patiënten is een
opname of dagbehandeling binnen een revalidatiecentrum gewenst. Hoe
kan de interactie met de 1e lijn het beste worden vormgegeven. Dr.
Ronald Meijer is voorzitter van de landelijke werkgroep van
revalidatieartsen die geïnteresseerd zijn in Parkinson en
voorzitter van de Parkinson Adviesraad Zorg, het multidisciplinaire
adviesorgaan van de Parkinson Vereniging.

terug naar boven

Parallelsessie 7
Heeft ergotherapie bij Parkinson effect?
  
Drs. Ingrid Sturkenboom (UMC St Radboud)
Inhoud:  In de zomer  van 2010 is de OTiP pilot
studie afgerond naar de impact van ergotherapie bij Parkinson voor
zowel patiënten als mantelzorgers.  De resultaten van de pilot
zijn gebruikt om het onderzoeksprotocol van een grote
effectiviteitstudie te optimaliseren. In totaal zijn in de pilot 43
koppels van patiënt en mantelzorger geincludeerd, verdeeld over de
interventiegroep (n=29) en de controlegroep (n=14). Deelnemers in
de interventiegroep kregen 10 weken ergotherapie in de eerste lijn
van ParkinsonNet-ergotherapeuten die extra geschoold zijn voor het
onderzoek. Deelnemers in de controlegroep kregen geen ergotherapie
totdat de laatste metingen zijn afgerond (3 maanden). De primaire
uitkomstmaten bij de patiënt waren de COPM en de AMPS en bij de
mantelzorger een vragenlijst voor ervaren zorglast (ZBI). Als
onderdeel van een uitgebreide procesevaluatie zijn
diepte-interviews uitgevoerd met 7 patiënten, mantelzorgers en
therapeuten met het doel de succesfactoren en barrières voor een
succesvolle behandeling in kaart te brengen.  Wat hebben we
van deze studie geleerd over de ergotherapiebehandeling bij
Parkinson en over het doen van ergotherapeutisch onderzoek? 
Deze vragen staan centraal tijdens de parallelsessie. 

terug naar boven

Parallesessie 8
Slaapstoornissen bij Parkinson: herkenning, diagnose en
therapie

Dr. Sebastiaan Overeem, slaapgeneeskundige Slaapcentrum
Kempenhaege

Inhoud: Slaapstoornissen zijn een van de belangrijkste niet-motore
symptomen bij de ziekte van Parkinson: meer dan 2/3e van de
patiënten heeft er mee te kampen. Een scala aan slaapstoornissen
kan optreden, vaak ook in combinatie. Het is van groot belang om
slaapstoornissen tijdig te herkennen, omdat -na precieze
diagnostiek- behandeling vaak goed mogelijk is. In deze
parallelsessie worden hiervoor praktische handvaten aangereikt.

terug naar boven

Parallelsessie 9
Speech therapy – state of the art

Prof. Dr. Nick Miller (University Newcastle, UK) en Hanneke
Kalf  (UMC St Radboud)
Inhoud: Voor logopedie bij de ziekte van Parkinson hebben we
een bruikbare richtlijn die nu ook in het Engels beschikbaar is,
maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Een voorbeeld
hiervan zijn de communicatieve stoornissen bij
parkinsonpatiënten die niet gerelateerd zijn aan slechte
verstaanbaarheid, maar aan cognitieve stoornissen. In deze
parallelsessie komen onderzoeksresultaten over ervaringen van
patiënten en onderzoek naar woordvindingsproblemen uit Nederland en
Groot Brittannië aan de orde. In deze sessie is de voertaal
Engels.

terug naar boven

Parallelsessie 10
Het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)
programma

Dr. Noëlle Spliethoff (LUMC en PsyToBe, Rotterdam)
Inhoud: De gebruikelijke behandeling van Parkinson richt zich
voornamelijk op de medische interventie bij de patiënt met behulp
van medicijnen en/of operatieve ingrepen. Voor de sociale en
psychologische gevolgen voor de patiënt en de partner van het leven
met een dergelijke ziekte is over het algemeen minder aandacht. Uit
onderzoek is echter gebleken dat door gerichte educatieprogramma’s,
die zowel de patiënt als de partner leren beter om te gaan met de
gevolgen van de ziekte, de kwaliteit van leven positief beïnvloed
kan worden. Inmiddels wordt het belang van educatieprogramma’s om
de negatieve impact van een chronische ziekte op de kwaliteit van
leven te verminderen in bredere kring erkend. Er bestonden echter
geen alomvattende patiënt-educatieprogramma’s op het gebied van de
ziekte van Parkinson. Zeven onderzoekscentra hebben een
overkoepelend Europees consortium gevormd met als doel om een
educatieprogramma te ontwikkelen gericht op patiënten met de ziekte
van Parkinson en hun partners: het Patiënt Educatie Programma
Parkinson (PEPP). Deze parallelsessie is geheel gewijd aan het PEPP
programma. Hoe zinvol is PEPP voor Parkinson patiënten? Kan
iedereen een PEPP trainer worden? Wordt PEPP vergoed? Deze vragen
worden beantwoord in deze sessie. De sessie wordt geleid door
Noëlle Spliethoff.  Zij heeft psychologie en geneeskunde
gestudeerd en is gepromoveerd op psychosociale problematiek van
zowel de patiënt als de partner bij de ziekte van Parkinson.

terug naar boven

Parallelsessie 11
De ParkFit studie –  Heb jij al gesport deze
week…?

Drs. Marlies van Nimwegen  & Drs. Arlene Speelman
(ParkFit studie)

Inhoud: Inactiviteit is een hot topic in onze samenleving. Dat kunt
u overal lezen, zien en horen. Echter, juist voor chronisch zieken
is de stap van inactiviteit naar activiteit niet zo eenvoudig. Daar
geldt ook voor mensen met de ziekte van Parkinson. Daarom is in
september 2008 vanuit het UMC St Radboud een groot onderzoek met
zo’n 600 Parkinson patiënten gestart. In dit onderzoek staat de
vraag centraal of inactieve mensen met de ziekte van Parkinson aan
te zetten zijn tot een actieve leefstijl middels een
gedragsveranderingprogramma. Het programma wordt uitgevoerd door
ParkinsonNet fysio- en oefentherapeuten verspreid over 26
ParkinsonNet netwerken door heel Nederland.
Inmiddels zijn we twee jaar verder. De echte resultaten laten nog
even op zich wachten, maar er zijn veel dingen waar we nu al graag
met u over van gedachten wisselen in een interactieve sessie.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zullen komen
zijn:
• De effecten van bewegen bij Parkinson: wat is waarheid en
wat is wens?
• Een submaximale fietstest bij Parkinson: gewoonweg
uitputtend…?
• Gedragsverandering en Parkinson: een goede match?
• Coach en behandelaar: wat zijn de ervaringen van
therapeuten?

Benieuwd naar de uitwerkingen van deze vragen? Sluit u dan aan
bij de discussie over deze onderwerpen! Ook als u niet als
therapeut deelneemt aan de ParkFit studie, bent u van harte welkom
bij deze sessie.

terug naar boven

Parallelsessie 12
De wereld van Zorg 2.0. Innovatieve ICT in de zorg

Drs. Esther Bockting (MijnZorgnet.nl)
Inhoud: Blogs, Forum, Twitter, LinkedIn, Facebook, e-health,
social media… Wat is het en wat kunt u ermee als zorgverlener?
MijnZorgnet neemt u mee in de wereld van zorg 2.0 en praat u bij
over de laatste ontwikkelingen. Aan bod komen vragen als: Wat
gebeurt er nu al online? Welke ontwikkelingen komen nog op ons af?
Wat heeft u er als zorgverlener aan om online vindbaar te
zijn?
Kortom: tijdens deze sessie maakt u kennis met bestaande online
zorginitiatieven, krijgt u een inkijkje in wat de toekomst ons gaat
bieden, leert u waar uw patiënten online te vinden zijn en krijgt u
tips om uzelf of uw zorgorganisatie online te profileren.

terug naar boven

Parallelsessie 13
Parkinson: voor het verpleeghuis een zorg?

Dr. Petra Poels (Neuroloog, Maasziekenhuis Pantein,
Boxmeer), Dr. Sytze Zuidema
(Specialist
Ouderengeneeskunde, UMC St Radboud), Dr. Teus van Laar (Neuroloog,
UMC Groningen)

Inhoud: De behandeling van de ziekte van Parkinson wordt moeilijker
naarmate de ziekte vordert. De complicaties in de latere fase van
de ziekte van Parkinson bestaan uit onvoorspelbare
bewegingsstoornissen, autonome stoornissen, cognitieve
achteruitgang en gedragsproblemen. De verzorging kan zo zwaar zijn
dat opname in het verpleeghuis noodzakelijk is. In een goed
georganiseerde neurologische praktijk heeft de poliklinische
Parkinsonpatiënt regelmatig contact met de neuroloog, de
parkinsonverpleegkundige en met gespecialiseerde therapeuten
van ParkinsonNet. Hoe is dat voor de parkinsonpatiënt in het
verpleeghuis geregeld? Is er (behoefte aan) neurologische feedback?
Zijn de paramedische therapeuten geschoold? Hoe is de communicatie
onderling of met de eerstelijn? Hebben de verzorgenden voldoende
kennis van de ziekte van Parkinson? Wat zijn de knelpunten in de
zorg en waar liggen de oplossingen? In deze interactieve
bijeenkomst willen we van gedachten wisselen over de ervaringen op
het gebied van de parkinsonzorg in het verpleeghuis. De workshop
wordt geleid door leden van de projectgroep Verpleeghuizen op weg
naar Integrale Parkinsonzorg (VIP). 

terug naar boven

Parallelsessie 14
Deep Brain Stimulation
Dr. Rob de Bie (Neuroloog, AMC)
Inhoud: Een deel van de patiënten met Parkinson komt in aanmerking
voor neurochirurgie. Welke neurochirugische methoden zijn er op dit
moment? Welke patiënten komen hiervoor in aanmerking en hoe werkt
zo’n operatie nu precies? Zijn er ook bijwerkingen van
neurorchirurgie? Waar kunnen patiënten geopereerd worden? Hoe is de
procedure voor aanmelding? Allemaal vragen die in deze
parallelsessie beantwoord worden door Dr. Rob de Bie, neuroloog van
het AMC in Amsterdam. Dit ziekenhuis in Nederland is één van de
voorlopers in de wereld als het gaat om de neurochrirurgische
behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson.

terug naar boven

Parallelsessie
15

Arbeid en Parkinson
Mw. drs. Bea Groenenberg & drs. Theo Senden
(bedrijfsarts/ directeur Arbo-en Milieudienst, UMC St Radboud),
drs. Bart Dollekens (arts docent Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St
Radboud)

Inhoud: De meeste patiënten met Parkinson zijn niet meer werkzaam.
Echter een belangrijke minderheid van de patiënten werkt nog wel.
Tegen welke problemen lopen deze patiënten aan? Wat zijn de
belangrijkste te overwinnen knelpunten om te kunnen (blijven)
werken? Hoe kunnen zorgverleners patiënten ondersteunen om te
blijven werken ondanks de ziekte.  Deze sessie is bedoeld om
kennis uit te wisselen tussen zorgverleners op het gebied van
arbeid en Parkinson.

terug naar boven