Projectleiders ParkinsonNet op bezoek bij minister Edith Schippers

 

De projectleiders van ParkinsonNet, Prof.dr. Bas Bloem en Dr.
Marten Munneke, hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan
minister Edith Schippers. Na zijn verkiezing tot zorgheld had Bas
Bloem zichzelf uitgenodigd bij de minister. En de minister
reageerde hier direct op. Op 7 december werden Bloem en Munneke
opgewacht door de minister. In het gesprek dat volgde hebben zij
een plan voor integrale regionale ketenfinanciering van de
Parkinsonzorg voorgesteld. De minister reageerde positief op het
plan en liet weten dat VWS graag mee wil denken over de uitwerking
van het plan. De concrete invulling en uitvoering van het plan zal
in 2012 en 2013 gestalte krijgen.