Rapport: kwaliteitsmonitor en ParkinsonNet in cijfers

ParkinsonNet bevordert zorgverleners de beste parkinsonzorg te
bieden. Het meetbaar maken van de zorgkwaliteit en het delen van de
uitkomsten is daar een onderdeel van. Onlangs verschenen de
volgende rapporten:

In samenwerking met Vektis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
heeft ParkinsonNet een rapport samengesteld over de cijfers
van ParkinsonNet. Het betreft een analyse van de kwaliteit van zorg
binnen het landelijke ParkinsonNet in het jaar 2012, op basis van
een analyse van de Vektis-database.

> Zie hier het ‘ParkinsonNet in cijfers’ rapport in
(2012)

Begin 2014 is de jaarlijkse kwaliteitsmonitor uitgezet. De
kwaliteitsmonitor is een digitale vragenlijst voor alle leden van
ParkinsonNet. De resultaten van de kwaliteitsmonitor aangevuld met
gegevens uit de ledenadministratie vormen de basis van dit rapport.
We willen in kaart brengen wie onze leden zijn, wat zij doen, hoe
binnen de regionale netwerken wordt samengewerkt en hoe het
landelijk coördinatiecentrum functioneert. Hier leren we veel van:
wat gaat er goed en waar is nog verbetering nodig. We willen al
onze leden bedanken voor het invullen van onze
kwaliteitsmonitor.

> Zie hier het ‘ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor 2013’
rapport in

Cijfers ParkinsonAtlas.nl

De beschikbare Vektis gegevens worden jaarlijks geanalyseerd en
transparant gemaakt middels deze rapportage en in onze
ParkinsonAtlas. Klik hier om direct naar de ParkinsonAtlas te gaan.