Regio Twente komt op voor Parkinsonzorg

 

Informatiebijeenkomst voor Parkinsonpatiënten op 7
juli

Op 7 juli aanstaande organiseren de Parkinson
Vereniging, MST, ZGT, Het Roessingh en MijnZorgnet een
informatiebijeenkomst voor Parkinsonpatiënten.  De
informatiebijeenkomst staat in het teken van de nieuwste
ontwikkelingen in de behandeling van de ziekte van Parkinson.
Daarnaast wordt er informatie gegeven over de Parkinsonzorg in de
regio. De bijeenkomst vindt plaats in het Theaterhotel in Almelo,
van 12.30 – 16.30 uur.

Regio Twente timmert goed aan de weg als het gaat om de zorg
voor Parkinsonpatiënten. In april van dit jaar werden al  104
zorgverleners in de regio bijgeschoold over de ziekte van Parkinson
door ParkinsonNet. Nu is het de beurt aan de patiënten en hun
directe omgeving.

“Een goed geïnformeerde patiënt telt voor twee”, aldus Bas
Bloem, Parkinsonneuroloog en tevens directeur van MijnZorgnet. “Het
is belangrijk dat je als patiënt goed geïnformeerd bij je arts
komt. MijnZorgnet wil graag patiënten ondersteunen bij het actief
meebeslissen over hun eigen zorgproces. Daarnaast helpt MijnZorgnet
zorgverleners om samen te werken rondom een patiënt, in een
zogenaamd zorgnetwerk.”

Naast Bas Bloem  (UMC St Radboud, Nijmegen) spreken ook de
neurologen Jaap Haas (ZGT, Almelo) en Jeroen van Vugt (MST,
Enschede) tijdens de informatiebijeenkomst. Ook de Parkinson
Vereniging en ParkinsonNet zijn vertegenwoordigd. Aan het einde van
het programma is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de
sprekers.

Klik hier voor het volledige programma en details
over de aanmelding en de locatie.