Volg ParkinsonNet

Richtlijn voeding en diëtetiek

Veel parkinsonpatiënten krijgen te maken met voedingsgerelateerde problemen. Bij de herkenning, diagnostiek en behandeling van deze problemen zijn verschillende zorgverleners betrokken. Om die reden is er naast de monodisciplinaire richtlijn Diëtetiek bij de ziekte van Parkinson ook een multidisciplinaire richtlijn Voeding bij de ziekte van Parkinson ontwikkeld.

Het 1e exemplaar is tijdens het ParkinsonNet jaarcongres uitgereikt aan Eric Roos. Daarnaast hebben alle aanwezige ParkinsonNet zorgverleners een exemplaar ontvangen. De richtlijnen zijn nu ook online te raadplegen bij Richtlijnen voeding en diëtetiek.

Doel van de richtlijn is om zorgverleners te informeren over de voedingsgerelateerde problemen die mogelijk kunnen ontstaan bij die ziekte van Parkinson en om aanbevelingen te geven voor de herkenning en behandeling van deze problemen.

Ook is er een beknopte patiëntenversie van de voedingsrichtlijn voor patiënten en mantelzorgers.

 

Zorgzoeker