Scholing Psychosociale Zorgverleners en Diëtisten, Nijmegen

9/10 april 2010- heeft de scholing van Psychosociale
Zorverleners en Diëtisten in regio Arnhem-Zevenaar en
Nijmegen-Boxmeer plaasgevonden.

Zoals voorheen aangekondigd heeft dezeverbreding allereerst
plaatsgevonden in de bestaande regio’s Arnhem-Zevenaar en
Nijmegen-Boxmeer en vervolgens zal gefaseerd doorgevoerd
worden in andere regio’s. Wanneer hiermee gestart zal worden in een
regio, zullen alle betroffen zorgverleners hiervan op de hoogte
gesteld worden.

Op deze basisscholing werd vooral verteld over de kenmerken
van de ziekte van Parkinson en de behandeling van psychosociale
problematiek bij de ziekte van
Parkinson.