Volg ParkinsonNet

Selectie en herregistratieprocedure paramedici 2017 afgerond

  • Home
  • Nieuws
  • Selectie en herregistratieprocedure paramedici 2017 afgerond

De selectieprocedure van 2017 en de herregistratieprocedure voor paramedici van 2017 (over de jaren 2015 en 2016) zijn inmiddels afgerond. Omdat deze processen niet altijd goed inzichtelijk zijn willen we met dit bericht meer inzicht geven in wat we gedaan hebben maar ook hoe we hier verder mee bezig zijn.

Selectie

ParkinsonNet is een open netwerk met selectievoorwaarden voor paramedici. We vinden kwaliteit van zorg belangrijk en hiervoor is naast kennis ook ervaring en motivatie belangrijk. Dat maakt dat er een spanningsveld is tussen paramedici die graag bij ParkinsonNet willen aansluiten en ParkinsonNet deelnemers die liever geen nieuwe paramedici tot hun netwerk zien toetreden. Onder andere selectieve inkoop van zorgverzekeraars maakt dit tot een nog lastiger issue. Om die reden evalueren we dan ook voortdurend de selectievoorwaarden. Hierbij nemen we opmerkingen vanuit aangesloten, maar ook vanuit niet-aangesloten zorgverleners serieus en kijken we kritisch of er aanpassingen in dit beleid nodig en mogelijk zijn. We realiseren ons echter wel dat het een lastig proces blijft waarin we (helaas) nooit iedereen tevreden kunnen stellen. We houden u op de hoogte over eventuele aanpassingen in het selectiebeleid.

Herregistratie

Tijdens de herregistratieprocedure hebben we voor het eerst alle presentielijsten die de regio's aanleveren ingevoerd (in plaats van een steekproef). Zoals u wellicht merkte is dit proces niet vlekkeloos verlopen door missende presentielijsten en onduidelijkheid over hoe aan te leveren en bij wie. Deze zaken maken we in de toekomst duidelijker zodat dit proces in makkelijker en beter verloopt.


Een onderdeel van de herregistratie zijn de herregistratievoorwaarden. Ook hier zien we verbetermogelijkheden voor de toekomst. We willen graag, met input van u, stappen zetten naar een systeem waarbij we meer aansluiten op uw individuele ontwikkeling en ook meer aansluiten op kwaliteitsvoorwaarden die de beroepsverenigingen stellen. De exacte invulling is nog onduidelijk maar dat kennis, ervaring en samenwerkingscompetenties hierbij centraal staan, is wel helder.


Op de huidige voorwaarden is er vooral bezwaar tegen de regiobijeenkomsten. Verschillende zorgverleners geven bijvoorbeeld aan dat niet alleen deze multidisciplinaire bijeenkomsten bijdragen aan samenwerking, maar dat er ook veel andere initiatieven in de regio plaatsvinden of worden uitgevoerd die nu niet meetellen. Over het jaar 2017 is het niet haalbaar om hier verandering in te brengen, maar we proberen hier voor 2018 al wel een slag in te slaan. We bekijken hoe we de voorwaarden met betrekking tot de bijeenkomsten kunnen verruimen voor 2018. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan problemen die ontstaan voor betrokken zorgverleners die om welke reden dan ook niet aan de twee bijeenkomsten per jaar kunnen deelnemen, maar wel andere activiteiten uitvoeren die bijdragen aan goede samenwerking in de regio en rondom de patiƫnt.

Zorgzoeker