Start nieuwe netwerken

Op vrijdag 4 december heeft de
laatste scholingsdag plaatsgevonden voor de therapeuten in de
nieuwe regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland en de Kop van
Overijssel. We wensen iedereen een voorspoedige start van
het netwerk en een prettige samenwerking toe!