Volg ParkinsonNet

Subsidie voor ParkinsonNext

Subsidie voor project ParkinsonNext toegekend!

ParkinsonNet heeft samen met de Radboud Universiteit en zes andere partners een subsidie gekregen voor innovatie die langer thuis wonen met parkinson mogelijk maakt!

Patiënten met parkinson de mogelijkheid bieden langer thuis te wonen en meer controle geven over hun eigen zorgproces, dat is het doel van het project ParkinsonNeXt. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk en wensen van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. ParkinsonNeXt ontwikkelt producten om de zorg efficiënter te gaan gebruiken en om gezonder te gaan leven. Op 2 juli nam Gedeputeerde Staten van Gelderland het besluit ParkinsonNeXt te steunen met € 1.092.895 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast ontvangen zij een provinciale bijdrage van € 500.000 en een rijksbijdrage van € 400.000.
 

 

Zorgzoeker