Subsidie voor ParkinsonNext

ParkinsonNet heeft samen met de
Radboud Universiteit en zes andere partners een subsidie
gekregen voor innovatie die langer thuis wonen met parkinson
mogelijk maakt!

Patiënten met parkinson de mogelijkheid
bieden langer thuis te wonen en meer controle geven over hun eigen
zorgproces, dat is het doel van het project ParkinsonNeXt. Dit
sluit aan bij de dagelijkse praktijk en wensen van patiënten,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. ParkinsonNeXt ontwikkelt
producten om de zorg efficiënter te gaan gebruiken en om gezonder
te gaan leven. Op 2 juli nam Gedeputeerde Staten van Gelderland het
besluit ParkinsonNeXt te steunen met € 1.092.895 subsidie uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast
ontvangen zij een provinciale bijdrage van € 500.000 en een
rijksbijdrage van € 400.000.