Volg ParkinsonNet

Subsidieaanvragen mogelijk bij Parkinson Vereniging

  • Home
  • Nieuws
  • Subsidieaanvragen mogelijk bij Parkinson Vereniging

In 2014 is het wederom mogelijk om bij de Parkinson Vereniging een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project. In totaal is er in 2014 € 120.000,- beschikbaar voor subsidieaanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 maart 2014. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die een geplande startdatum hebben tussen 1 november 2014 en 31 december 2015. De Parkinson Vereniging richt zich op toepassingsgericht onderzoek. Hiermee worden projecten bedoeld, waarvan de resultaten na afloop van het project min of meer direct van nut zijn voor de parkinsonpatiënten van nu. Voor meer informatie, zie http://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek-en-ontwikkeling/subsidieaanvragen-bij-pv/toelichting/ of neem contact op met Colinda Roos, tijdelijk beleidsmedewerker via onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

Zorgzoeker