Uitreiking wetenschapsprijs 2

28 november 2009 – Prof.dr. P. Heutink (VUmc, Amsterdam)
heeft de Wetenschapsprijs van het Prinses Beatrix Fonds ontvangen.
Heutink ontving de prijs afgelopen zaterdag 28 november uit handen
van fondsvoorzitter Laetitia Griffith tijdens het vijfde
Jaarsymposium van ParkinsonNet. Beluister het interview met Heutink
tijdens het NOS Radio
1-nieuws 

Met deze prestigieuze prijs van 1 miljoen euro wordt onderzoek
naar de ziekte van Parkinson gefinancierd. Het Prinses Beatrix
Fonds reikt de Wetenschapsprijs elke twee jaar uit afwisselend voor
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten en
bewegingsstoornissen.   

Er is veel bekend over de genen die de ziekte van Parkinson
kunnen veroorzaken. De vertaling van deze kennis naar een goed
werkende therapie is echter nog niet gevonden. 
De Wetenschapsprijs biedt het team van professor Heutink de
mogelijkheid om onderzoek te doen naar de processen die ten
grondslag liggen aan het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het
onderzoek richt zich op de identificatie van de genetische
risicofactoren die de ziekte van Parkinson veroorzaken. Met deze
informatie wordt het mogelijk om een therapie te ontwikkelen die
ingrijpt in een vroeg stadium van de ziekte. Om verschillende
mogelijkheden uit te kunnen testen, worden ook de netwerken waarin
deze genen zich bevinden in kaart gebracht. In het onderzoek van
professor Heutink worden uiteindelijk chemicaliën geselecteerd die
geschikt zijn als bouwsteen voor de ontwikkeling van
geneesmiddelen. Op deze manier wordt een belangrijke stap gezet in
de totstandkoming van een nieuwe behandeling voor de ziekte van
Parkinson.     

Professor Heutink is een nationaal en internationaal erkend
expert op het gebied van genetisch onderzoek naar de ziekte van
Parkinson. Hij leidt een grote, landelijke onderzoeksgroep die
bijdraagt aan de kennis over de rol van genen bij het ontstaan van
de ziekte van Parkinson. Zijn werk wordt gepubliceerd in
gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften als Science. Het
winnende onderzoek is veelbelovend en heeft een zeer innovatieve
benadering door de integratie van verschillende
onderzoeksmethoden.
Beluister het interview met Heutink tijdens het NOS Radio 1-nieuws
Bron:beatrixfonds.nl